Senátoři vyzývají k podpoře zakotvení práva na hotovost do Ústavy

Trojice senátorů vyzývá kolegy, aby podpořili na schůzi pléna Senátu návrh na zakotvení práva na hotovost kvůli obavám z rozvoje digitalizace plateb, které by mohly do budoucna hotovostní platby vytlačit.

Senátoři MUDr. Jitka Chalánková, JUDr. Daniela Kovářová a Ing. Michael Canov na schůzi Ústavně právního výboru Senátu podpořili návrh na zakotvení práva na hotovost do naší Ústavy. Zároveň se tímto obracejí na své ostatní kolegy, aby udělali totéž a podpořili tento návrh na schůzi pléna Senátu dne 15. února 2023.

„Shodujeme se v tom, že Ústava (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) nemá být zaplevelována dalšími a dalšími nároky jednotlivých zájmových skupin. Jsme ale přesvědčeni, že právo na hotovost je jednak jedním z klíčových práv, kterým mohou lidé naplňovat svou svobodu smlouvy a dobrovolných a užitečných obchodních vztahů a kontraktů. Zároveň vidíme v každodenní realitě postupné kroky vedoucí k omezování tohoto práva, a to nejen formou obecných zákonů, ale i podzákonných norem a firemních předpisů. Zavedení práva na hotovost do Ústavy je tak jediným způsobem, jak zabránit postupné erozi, oklešťování, a nakonec likvidaci práva platit hotovostí včetně s tím souvisejícího práva na soukromí a svobody uzavírat smlouvy libovolnou formou. Byl by to jeden z mála kroků, kterým se práva jedince ochraňují, a ne neustále zpochybňují a omezují,“ vyjadřují se k návrhu senátoři Jitka Chalánková, Daniela Kovářová a Michael Canov.

Navrhované doplnění ústavního pořádku není podle Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury potřebné ani nezbytné, schůdnější řešení by podle komise mohla představovat novela o oběhu bankovek a mincí. Česká národní banka k podobné dřívější poslanecké iniciativě uvedla, že současné zákony právo na platbu v hotovosti obsahují a není nutné je povyšovat na ústavní. Senát se bude návrhem zabývat příští týden.

Jitka Chalánková návrh na zakotvení práva na hotovost zdůvodnila obavami lidí, že v souvislosti s rozvojem digitalizace plateb se bezhotovostní platby se buď stanou povinnými, nebo že hotovostní úhrady zcela vytlačí. „Digitalizace může usnadnit lidem život a nikomu nesmí být upřeno právo ji využívat, ale nikdo, až na nezbytné výjimky dané veřejným zájmem, nemá být k jejímu využívání nucen, a to přímo ani nepřímo,“ uvedla senátorka.

Redakce AD a ČTK

Foto: canva.com

Go to TOP