Ombudsman nesouhlasí s návrhem zákona o ochránci práv dětí

Nesouhlasné stanovisko k předložené podobě zákona o zřízení ochránce práv dětí zaslal vládě ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Ve svém vyjádření poukazuje především na „nešťastně“ definovanou působnost dětského ombudsmana a jeho pravomoci ve vztahu ke stávajícím kompetencím veřejného ochránce práv.

V návrhu zákona o dětském ombudsmanovi se uvádí, že rozhodujícím kritériem pro přenesení veškeré agendy veřejného ochránce práv na ochránce práv dětí je věk. Podle ombudsmana Křečka je ale zásadní, aby s novým zákonem nepřestaly být respektovány dosavadní zákonné kompetence veřejného ochránce práv.

„Obecně se domnívám, že nezáleží na tom jak se instituce, která chrání určitá práva, nazývá, ale na tom, zda jsou tato práva dostatečně chráněna. Pokud ve veřejnosti existuje přesvědčení, že ohledně práv dětí tomu tak u nás dosud není, pak podporuji zřízení institutu dětského ombudsmana, jak nás k tomu ostatně vyzývá i Výbor pro práva dítěte při OSN. Otázkou ovšem je, jak koncipovat jeho působnost a pravomoci tak, aby byly současně respektovány dosavadní zákonné kompetence veřejného ochránce práv. V tomto směru se domnívám, že navrhovaná podoba zákona o zřízení dětského ombudsmana není šťastná,“ přiblížil své stanovisko Stanislav Křeček.

Ombudsman dále uvedl, že je připraven spolupracovat na vypracování komplexního pozměňovacího návrhu zákona, který bude respektovat nejen legislativní výhrady týkající se vztahu a spolupráce dětského a „dospělého“ ombudsmana, ale i výhrady Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a dalších institucí.

Celé stanovisko veřejného ochránce práv najdete ZDE.

 

Zdroj: Kancelář Veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP