V 10 věznicích a detenčních ústavech startují nové intervenční programy

Po několika letech příprav, jednání a školení startují v těchto dnech v 10 českých věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence nové intervenční programy, financované z Norských fondů 2014–2021. Realizace projektu „Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů“ s rozpočtem 40 milionů korun byla zahájena v březnu 2020. Zahajovací online konference proběhla v květnu 2020, realizace projektu bude ukončena v únoru příštího roku.

 

„Posláním programů ve výkonu trestu odnětí svobody je snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest odnětí svobody, a tím přispívat k ochraně společnosti. Výsledky těchto programů a dalších forem odborného zacházení nám ukazují, že je to správná cesta,“ uvedl k tématu generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr.. Mgr. Simon Michailidis, MBA.

Jedná se zejména o převzaté a na české podmínky lokalizované programy Motivátor (motivační program) a Pappa program (program pro otce), vyvinuté norskou stranou a zcela nové programy pro uživatele drog (program substituční léčba, program ochranné léčení a doléčovací program), inspirované zkušenostmi norských kolegů.

Pro potřeby pilotáže programů byly také upraveny a plně vybaveny prostory zapojených organizačních jednotek – např. ve Věznici Plzeň byly komplexně rekonstruovány nevyužívané suterénní prostory v původně dezolátním stavu za 1,2 mil. Kč.

Motivátor – cílem střednědobého motivačního programu je příprava odsouzených se specifickými kriminogenními riziky k zapojení do navazujících terapeutických programů. Hlavní myšlenkou norského vězeňství je: „Trest, který mění“, hlavní myšlenkou programu je sen o dobrém životě, který je před námi, a abychom se ke svému cíli dostali, musíme zapracovat. Do programu Motivátor se zapojila Věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Vazební věznice Praha Ruzyně, Věznice Plzeň a Rapotice. V měsíci květen a v červen 2022 bylo v programu proškoleno 16 lektorů.

Program Motivátor vznikl v Norsku před téměř 20 lety a v současné době je realizován téměř ve všech norských věznicích. Mimo Norsko byl v minulých letech též implementován v Polsku.    

Pappa program – cílem střednědobého programu je posílit práva dítěte a u vězněných otců schopnost zvládat svou otcovskou roli, získat povědomí o potřebách dítěte, které se dostalo do nové životní situace způsobené uvězněním otce, získat povědomí o vlastní kriminalitě a přispět ke snížení možné budoucí kriminality. Do programu, který je založen na dialogu, se zapojily Věznice Bělušice, Horní Slavkov, Pardubice, Znojmo a Světlá nad Sázavou. V červnu a listopadu 2022 bylo proškoleno 10 lektorů. Pilotáž programu bude zakončena v polovině roku 2023 tzv. Dnem s dítětem (setkání rodin účastníků programu). Současně vznikají poučné brožury a videa pro děti, rodiny a vězněné otce. V norských věznicích je program aplikován již od roku 2008. Česká republika je první, která tento norský program implementuje do praxe věznic. 

Programy pro uživatele drog – jedná se o tři programy pro uživatele drog: jednotný standard ochranného léčení a doporučené „evidence-based“ postupy pro poskytování ochranného léčení v rámci specializovaných oddílů pro výkon ochranného léčení (dále jen „SPOOL“), zahrnující i přípravnou fázi na zařazení klienta do SPOOL. V rámci substituční léčby je vyvíjena psychosociální komponenta substituční terapie, která bude doplněním farmakologické části substituční léčby. Doléčovací program je určen absolventům terapeutických programů specializovaných oddílů pro uživatele drog. Jeho cílem je udržet pozitivní změny, ke kterým došlo v průběhu terapie, až do propuštění z vězení. Programy budou pilotovány ve Věznici a ÚpVZD Opava, Vazební věznici a ÚpVZD Praha Pankrác a Věznici Nové Sedlo.

V rámci projektu budou také zakoupeny dávkovače metadonu do dvou věznic. Cílem této investice je nejen zajistit komfort pro práci zdravotnického personálu, běžný v civilu, ale také zvýšit bezpečnost podávání tohoto léčivého přípravku.

Po pilotáži programů budou programy vyhodnoceny, standardizovány a rozšířeny do dalších vazebních věznic a věznic.

 

Ve výkonu trestu odnětí svobody jsou pro odsouzené v ČR připraveny a realizovány další programy, např.:

3Z (Zastav se, Zamysli se a Změň se) – kognitivně-behaviorální program s terapeutickými prvky pro dospělé muže a ženy,

GREPP/FEDDO – střednědobý intenzivní terapeuticko-reedukační program, zaměřený na pachatele sexuálně motivované nebo násilné trestné činnosti na dětech,

TP 21 Junior – edukativně-terapeutický program pro mladistvé odsouzené muže,

PARDON – krátkodobý intenzivní program zaměřený na pachatele s problematickým průběhem řidičské praxe,

Antiagresivní trénink – krátkodobý intervenční program, určený pro odborné zacházení s odsouzenými, v jejichž životě hraje dominantní roli nezvládání agresivity,

VIT (Vnímám i tebe) – střednědobý program, zaměřený na práci s dopady zejména násilných trestných činů na oběť,

Zuřivec – krátkodobý intervenční program pro účely odborného zacházení s odsouzenými, kteří se dopustili domácího násilí,

GLM (Good-Lives Model) – dlouhodobý terapeutický „self-management“ program, zaměřený na odsouzené s potížemi se sebekontrolou a zvládáním vlastní impulzivity,

FGDP (finanční gramotnost a dluhové poradenství) – vzdělávací program ke zvyšování úrovně finanční ve spojení s plnohodnotným individuálním dluhovým poradenstvím pro účastníky kurzu.

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR
Foto: archiv VS ČR

Go to TOP