Vláda podpořila zákon proti šíření teroristického obsahu on-line

Policisté budou možná moci přikázat českým i evropským poskytovatelům hostingových služeb na internetu znepřístupnit teroristický obsah, jako jsou například záběry teroristického útoku nebo záznamy poprav. Počítá s tím zákon proti šíření teroristického obsahu, který v nejbližší době dostanou k posouzení poslanci. Pokud policie obsah zaznamená, zašle příkaz, po jehož obdržení bude muset poskytovatel obsah odstranit.

Zákon reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu on-line. „Z hlediska České republiky není vnitrostátní šíření teroristického obsahu v digitálním prostředí zásadním bezpečnostním problémem. Výskyt teroristického obsahu v českém on-line prostředí je relativně velmi nízký,“ uvedlo Ministerstvo vnitra v důvodové zprávě a dodává, že zákon nijak nezasáhne do osobnostních práv, necílí například na mazání soukromých korespondencí na webu, ale týká se jen veřejně šířeného obsahu.

Nařízení podle Ministerstva vnitra představuje spíše nástroj pro chvíli, kdyby se situace zhoršila, nebo pro případy, kdy by došlo ke zneužití českých poskytovatelů pro šíření obsahu, který byl úspěšně odstraněn v jiných státech EU.

Přezkum zahraničních příkazů bude podle zákona provádět Ministerstvo vnitra, správní dohled nad preventivními opatřeními zavedenými poskytovateli hostingových služeb pak bude vykonávat Český telekomunikační úřad (ČTÚ). ČTÚ bude také projednávat přestupky, které zákon zavádí. Přestupku se poskytovatel dopustí například v případě, že neodstraní teroristický obsah, neznemožní k němu přístup nebo neuplatní zvláštní opatření poté, co je teroristickému obsahu vystaven.

Případné náklady implementace evropského nařízení budou hrazeny ze stávajících rozpočtů MV, policie a ČTÚ a ani nepředpokládá, že by bylo třeba v souvislosti s plněním tohoto úkolu navyšovat personální kapacity.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP