Senátní ústavní komise nechce ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti

Právo na platbu v hotovosti by podle Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury nemělo být zakotveno v Listině základních práv a svobod, jak to chce část senátorů. Navrhované doplnění ústavního pořádku není podle komise potřebné ani nezbytné, schůdnější řešení by mohla představovat novela o oběhu bankovek a mincí. Senát se má návrhem zabývat za dva týdny.

„V České republice je dosud nepochybně obtížnější platit například pomocí platební karty, než v hotovosti,“ uvedla komise ve svém stanovisku. Navrhovatelé nepředložili žádnou analýzu, proč je právo na platbu v hotovosti potřebné. Neřeší ani dopady případné ústavní změny na dosavadní praxi bezhotovostního placení přes mobilní aplikace nebo náramky s čipy.

Senátorka MUDr. Jitka Chalánková návrh zdůvodnila obavami lidí, že v souvislosti s rozvojem digitalizace plateb se bezhotovostní platby buď stanou povinnými, nebo že hotovostní úhrady zcela vytlačí. „Digitalizace může velmi usnadnit lidem život a nikomu nesmí být upřeno právo ji využívat, ale nikdo, až na nezbytné výjimky dané veřejným zájmem, nemá být k jejímu využívání nucen, a to přímo ani nepřímo,“ uvedla senátorka.

Velká část obyvatel podle Jitky Chalánkové nechce, aby se vlastnictví bankovního účtu, platební karty a bankovní identity stalo povinností nebo nezbytností. Odmítají to kvůli možné kontrole soukromí, nutností mít potřebné vybavení, hackerským útokům i kvůli možným výpadkům elektronického připojení nebo dodávek elektřiny.

Česká národní banka k podobné dřívější poslanecké iniciativě uvedla, že současné zákony právo na platbu v hotovosti obsahují a není nutné je povyšovat na ústavní. Podle senátní komise by byl legitimní požadavek doplnit do zákona přiměřené sankce, aby právo na hotovostní platbu bylo respektováno. „Je-li problémem digitalizace našeho světa, nemůže být řešen a vyřešen návrhem tohoto typu,“ uvedla komise ke zdůvodnění Jitky Chalánkové.

Zdroj: ČTK

Foto: canva.com

Go to TOP