První summit ministrů v Praze se bude týkat vnitřních záležitostí a justice

Tématy prvního neformálního zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti v České republice při předsednictví v Radě Evropské unie budou válka na Ukrajině, migrace či ochrana práv zranitelných osob. Jednat budou ministři také o posílení boje proti sexuálnímu zneužívání dětí nebo o digitalizaci mezinárodní soudní spolupráce. 

V Praze budou postupně zasedat lídři resortů zemí Evropské unie, po jednání ministrů vnitra a spravedlnosti, které se uskuteční 11. a 12. července, budou v dalším týdnu následovat ještě zasedání ministrů životního prostředí a ministrů pro evropské záležitosti.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR

Pondělní debaty ministrů vnitra se zúčastní i lídři resortů v Moldavsku a na Ukrajině. Členové vlád budou diskutovat o migraci a dalších dopadech ruské agrese proti Ukrajině na vnitřní bezpečnost a také harmonogram budování nové architektury informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a o jejich propojení. Systémy jsou klíčové pro efektivní správu vnějších hranic EU. Lídři resortu vnitra se též budou věnovat zlepšení prevence a boje proti sexuálnímu zneužívání dětí, a to v kontextu návrhu nařízení, které nedávno předložila Evropská komise.

V úterý se pak ministři spravedlnosti budou zabývat sběrem a uchováváním důkazů pro účely trestního stíhání ruských zločinů na Ukrajině. Diskuse se zúčastní také prezident agentury pro evropskou justiční spolupráci Eurojust, hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu v Haagu a ukrajinský ministr spravedlnosti Denis Maljuska.

Hovořit budou ministři také o ochraně občanských práv zranitelných osob, tedy lidí, kteří nemohou své zájmy hájit kvůli postižení, nedostatku schopností nebo pokročilému věku a těch osob, které se ocitly v zahraničí a mají tím ještě ztíženou situaci. Proto bude pozornost věnována i situaci zranitelných dospělých uprchlíků.

Jednou z priorit českého předsednictví v oblasti justice je digitalizace. Diskusi proto ministři povedou i o možnostech elektronické komunikace při justiční spolupráci ve vztahu ke třetím zemím. V neposlední řadě proberou ochranu práv obětí trestných činů, přičemž téma je aktuální i s ohledem na připravovanou revizi evropské směrnice o právech obětí, jejíž předložení se očekává na konci roku.

Zdroj: ČTK
Foto: AD; pspcr.cz

Go to TOP