Novela zákona zpřesní povinnosti operátorů a zpřísní opatření proti spamu

Novela zákona o elektronických komunikacích , která upravuje nárok na levnější volání pro sociálně slabé občany, by mohla proti původní podobě nově zpřesnit některé povinnosti operátorů týkající se bezpečnosti. Mohla by také zpřísnit zákaz rozesílání nevyžádané elektronické pošty, takzvaného spamu. Novelu by měla sněmovna v příštím týdnu projednávat ve druhém čtení, kdy poslanci mají šanci předkládat své pozměňovací návrhy.

Vládní novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, přichází s tím, že nárok na slevu z tarifu telekomunikačních operátorů pro lidi s nízkými příjmy by se mohl nově odvíjet od toho, zda žadatel o tuto slevu pobírá příspěvek na živobytí. Už by nemělo být možné prokazovat nízké příjmy čestným prohlášením. Týká se to takzvaného institutu zvláštních cen v rámci univerzální služby, tedy slevy z tarifu pro sociálně znevýhodněné osoby. Současné vládní nařízení stanoví, že maximální ztráta operátora na jednu osobu činila nejvýš 200 korun včetně daně z přidané hodnoty.

Poslanec Ing. Patrik Nacher navrhuje přímo v zákoně zakotvit, že zvýhodnění včetně daně z přidané hodnoty nesmí být nižší než 300 korun. Argumentuje přitom inflací i tím, že se příspěvek za dobu svojí existence nezměnil. Pokud by měl klient nižší tarif, bylo by i zvýhodnění nižší. Nacher také navrhuje zpřísnit opatření proti takzvanému zlomyslnému volání v rámci tísňové komunikace. Nově by mobilní operátor mohl zablokovat samotnou SIM kartu.

Poslanec Marek Novák také navrhuje zakotvit přímo v zákoně, že doplatek na příspěvek sociálně znevýhodněným osobám činí 200 korun. Ve svém pozměňovacím návrhu však navrhuje přesunout problematiku institutu zvláštních cen z Českého telekomunikačního úřadu na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo a úřady práce podle něj dokážou pomoc zacílit lépe. Změnu navrhuje k 1. lednu 2025.

Novák současně předložil k novele další pozměňovací návrh, který se týká zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. V něm chce zrušit některá omezení ohledně rozhlasových licencí, což má podle něj podpořit digitalizaci rozhlasového vysílání v režimu DAB+. Chce zrušit například omezení, které zakazuje jedné osobě vlastnit víc než dvě licence na digitální celoplošné rozhlasové vysílání. Jím navrhované změny mají podle něj umožnit Českému telekomunikačnímu úřadu vyhlásit výběrová řízení na příděly rádiových kmitočtů na provozování vysílacích sítí rozhlasového vysílání DAB+. To má umožnit soukromým provozovatelům, aby se účinně zapojili do digitalizace rozhlasového vysílání v DAB+, uvedl.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučil rozšířit některé již existující povinnosti operátorů. Bezpečnost a celistvost své komunikační sítě budou muset zabezpečovat nejen za krizového stavu, jak stanoví již nyní platný zákon, ale nově také již při nebezpečí vzniku krizové situace. Výbor doporučil také upravit zákaz spamu. Zobecňuje se zákaz použít adresu elektronické pošty pro odeslání nevyžádané zprávy bez souhlasu držitele této adresy. Změna reaguje na to, že v některých případech spamové pošty se adresa odesílatele a příjemce shoduje.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP