Přeshraniční platby za nákupy po internetu se zřejmě budou evidovat

Poskytovatelé platebních služeb zřejmě budou muset poskytovat Finanční správě ČR informace o platbách za přeshraniční internetové nákupy. Předpokládá to novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů, kterou ve středu 1. února 2023 projedná vláda. Novela převádí do českého práva evropskou směrnici 2006/112/ES, která by měla přispět k účinnějšímu boji proti podvodům při platbách DPH.

 

Evropská úprava předpokládá, že nástrojem pro účinnější boj s daňovými podvody by měl být Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP). Systém bude shromažďovat informace od národních správců daně a tyto informace pomohou odhalit případné nedoplatky DPH při přeshraničních transakcích.

Podle navrhované změny zákona budou muset poskytovatelé platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Zaznamenávat budou údaje o příchozích platbách z jiných členských států a odchozích platbách do třetích zemí. Povinnost vznikne při překročení limitu 25 přeshraničních plateb jedné osoby za čtvrtletí.

Informace o platbách budou poskytovatelé platebních služeb předávat Finanční správě ČR vždy do konce měsíce po skončení čtvrtletí. Podle předkládací zprávy přinese administrativa spojená s novou povinností státu náklady 14 milionů korun, které Ministerstvo financí pokryje ze svého schváleného rozpočtu.

Pokud vláda a následně Parlament novelu schválí, začne povinnost vést evidenci o platbách platit od 1. ledna 2024.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP