S výtečným prospěchem vloni složilo advokátní zkoušky celkem 95 uchazečů

V roce 2022 se konaly advokátní zkoušky celkem ve čtyřech termínech – v I. pololetí to bylo v měsících březen-duben a květen-červen, v druhé

V roce 2022 se konaly advokátní zkoušky celkem ve čtyřech termínech – v I. pololetí to bylo v měsících březen-duben a květen-červen, v druhé části roku to pak bylo v měsících září-říjen a listopad-prosinec.

 

Advokátní zkoušky se v I. pololetí 2022 konaly ve dvou zkušebních termínech, a to v měsících březen-duben a květen-červen.

 

V těchto zkušebních termínech se písemné části advokátních zkoušek podrobilo 364 uchazečů o vykonání advokátní zkoušky, ústní části advokátních zkoušek 383. Rozdílný počet uchazečů u písemné a ústní části zkoušky vyplývá z toho, že 19 uchazečů skládalo opravnou zkoušku ze zkušebních oborů, u nichž není stanovena písemná část zkoušky.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu březen-duben 2022 uspělo z celkového počtu 245 uchazečů 182 uchazečů, z toho 34 uchazečů s prospěchem výtečným.

Úspěšnost zkoušek činila 74 %. Neuspělo 63 uchazečů, což činí 26 %.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu květen-červen 2022 uspělo z celkového počtu 138 uchazečů 115 uchazečů, z toho 14 s prospěchem výtečným.

Úspěšnost zkoušek činila 83 %. Neuspělo 23 uchazečů, což činí 17 %.

Podle zkušebních oborů bylo ve všech konaných zkušebních termínech 22 uchazečů neúspěšných z oboru předpisy upravující poskytování právních služeb, 30 uchazečů z oboru ústavní a správní právo, 32 uchazečů z oboru trestní právo, 28 uchazečů z oboru občanské, rodinné a pracovní právo a 42 uchazečů z oboru obchodní právo.

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu březen-duben 2022 prospěli výtečně:

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu květen-červen 2022 prospěli výtečně:

 

Zkoušky způsobilosti se v I. pololetí 2022 konaly v jednom zkušebním termínu, a to v termínu březen-duben 2022. Přihlásil se jeden žadatel, který u zkoušky neuspěl.

Uznávací zkoušky se v I. pololetí 2022 konaly v jednom zkušebním termínu, a to v červnu. Žádost podal jeden uchazeč, který neprospěl.

 

Advokátní zkoušky se ve II. pololetí 2022 konaly ve dvou zkušebních termínech, a to v měsících září-říjen a listopad-prosinec.

 

V těchto zkušebních termínech se písemné části advokátních zkoušek podrobilo 302 uchazečů o vykonání advokátní zkoušky, ústní části advokátních zkoušek 316. Rozdílný počet uchazečů u písemné a ústní části zkoušky vyplývá z toho, že 14 uchazečů skládalo opravnou zkoušku ze zkušebních oborů, u nichž není stanovena písemná část zkoušky.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu září-říjen 2022 uspělo z celkového počtu 127 uchazečů 102 uchazečů, z toho 19 uchazečů s prospěchem výtečným.

Úspěšnost zkoušek činila 80 %. Neuspělo 25 uchazečů, což činí 20 %.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu listopad-prosinec 2022 uspělo z celkového počtu 189 uchazečů 143 uchazečů, z toho 28 s prospěchem výtečným.

Úspěšnost zkoušek činila 76 %. Neuspělo 46 uchazečů, což činí 24 %.

Podle zkušebních oborů bylo ve všech konaných zkušebních termínech 22 uchazečů neúspěšných z oboru předpisy upravující poskytování právních služeb, 33 uchazečů z oboru ústavní a správní právo, 29 uchazečů z oboru trestní právo, 27 uchazečů z oboru občanské, rodinné a pracovní právo a 29 uchazečů z oboru obchodní právo.

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu září-říjen 2022 prospěli výtečně:

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu listopad-prosinec 2022 prospěli výtečně:

 

Zkoušky způsobilosti se v II. pololetí 2022 konaly v jednom zkušebním termínu, a to v termínu září-říjen 2022. Přihlásila se jedna uchazečka (Mgr. IVA ČECHRÁKOVÁ, J.D.), která zkoušku složila výtečně.

Uznávací zkoušky se v II. pololetí 2021 konaly v jednom zkušebním termínu, a to v říjnu. Žádost podal jeden uchazeč, který prospěl.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: archiv ČAK

 

Go to TOP