Afghánská nezávislá advokátní komora obnovuje svou činnost v exilu, v Bruselu!

U příležitosti dne ohroženého advokáta, který si mezinárodní společenství připomíná dne 24. ledna a které je letošní rok zaměřeno na Afghánistán, zorganizovala Rada Evropských advokátních komor (CCBE) ve spolupráci s Afghánskou nezávislou advokátní komorou (AIBA), IBA a Bruselskou advokátní komorou tiskovou konferenci. Jejím cílem bylo oficiálně oznámit obnovení činnosti Afghánské nezávislé advokátní komory (AIBA) v exilu v Bruselu a informovat o aktuálním stavu justice v Afghánistánu.

 

Na tiskové konferenci vystoupil prezident CCBE, Panagiotis Perakis, viceprezident IBA Claudio Visco, dále pan Emmanuel Plasschaert, předseda francouzsky hovořící Bruselské advokátní komory, a v neposlední řadě předseda Afghánské nezávislé advokátní komory pan Ruhullah Qarizada.

 

 

Prezident CCBE coby moderátor tiskové konference představil v úvodu iniciativu obnovení činnosti Afghánské nezávislé advokátní komory v exilu, v Bruselu, která nikoliv pouhou náhodou byla představena právě dne 24. ledna, tedy v den, který je dedikován ohroženým afghánským advokátům. „CCBE okamžitě začala zastávat roli organizace, která poskytuje asistenci kolegům advokátům v Afghánistánu, je spojkou pro ostatní organizace a advokátní komory, bude vždy podporovat právní stát a bude činit to, co je její povinností – ochraňovat advokáty-obhájce“, uvedl Panagiotis Perakis (na snímku). Claudio Visco ve svém příspěvku pogratuloval Afghánské nezávislé advokátní komoře k obnovení činnosti. „Vnímám přerušení činnosti Afghánské nezávislé advokátní komory pouze jako přerušení fyzické, nicméně duše nezávislé komory zůstává zachována a stane se i silnější,“ řekl.

Předseda Bruselské advokátní komory Emmanuel Plasschaert popsal činnosti, které směřují k podpoře afghánských advokátů včetně prací na návrhu stanov, jež právně ukotví AIBA coby neziskovou organizaci v Belgii. Zároveň je Bruselská advokátní komora připravena poskytnout materiální pomoc a být hostitelem pro vedení AIBA, tj. umožnit výkon komory v exilu ve svých kancelářských prostorách. Předseda AIBA Ruhullah Qarizada (na snímku) vyjádřil svou vděčnost mezinárodnímu společenství, CCBE, IBA, Bruselské advokátní komoře a dalším organizacím a zemím, které podporují afghánské advokáty, komoru či afghánský lid.

K historii Afghánské nezávislé advokátní komory, její nezávislosti a aktuální činnosti v exilu…

Afghánská nezávislá advokátní komora (AIBA) byla zřízena v roce 2008 zákonem o advokacii se sídlem v Kábulu. S více než 6 000 členy (včetně zhruba 1 500 žen) dohlížela AIBA na udělování licencí a samosprávu advokacie, podporovala rovné příležitosti v advokátní profesi, školila budoucí advokáty a prosazovala právní stát a sociální spravedlnost. AIBA se etablovala jako nezávislá instituce podporující základní práva, řádný proces, nezávislost soudů, právní stát a demokratické hodnoty. Od svého založení a navzdory kulturním, sociálním a ekonomickým omezením dokázala AIBA prosazovat roli advokátek-obhájkyň a prosazovala se v oblasti sociální spravedlnosti, zejména při obhajobě práv obětí v případech násilí na ženách a dětech.

Pád afghánské vlády a vydáním dekretu tálibánského Ministerstva spravedlnosti zbavilo Afghánskou nezávislou advokátní komoru její nezávislosti, a to počínaje dnem 22. listopadu 2021. AIBA ztratila též pravomoc udělovat licence advokátům. Den po vydání tohoto dekretu vtrhly jednotky Tálibánu do sídla AIBA v Kábulu, násilně ohrožovaly zaměstnance a nařídily jim opustit prostory AIBA. Taliban získal přístup k databázím AIBA včetně údajů o více než 2 500 advokátech a zaměstnanců. Tyto záznamy obsahovaly identifikační údaje advokátů, jména jejich rodinných příslušníků, adresy bydliště a telefonní čísla, jakož i informace o řešených případech či o tom, jaké mají advokáti vztahy s vládními a mezinárodními organizacemi.

AIBA musela ukončit svou činnost a byla podřízena pod faktickou kontrolu tálibánského Ministerstva spravedlnosti. Avšak vedení členů a advokátů Afghánské nezávislé advokátní komory oznámilo, že chce ve svých činnostech pokračovat a znovuotevřít Afghánskou nezávislou advokátní komoru v exilu.

Mezinárodní společenství na toto sdělení zareagovalo a AIBA obnovuje svou činnost v exilu, v Bruselu.

Sídlo exilové AIBA bude umístěno v prostorách Bruselské advokátní komory (francouzsky mluvící). V budoucnu mohou být otevřeny pobočky AIBA v jiných zemích, bude-li to potřeba. Vedení AIBA úzce spolupracuje s IBA a s její pomocí tvoří nové internetové stránky, na kterých budou zveřejňovány informace o činnosti AIBA v exilu a o tom, jak se s ní bude možné spojit.

 

Podrobnější informace o tiskové konferenci získáte z tiskové zprávy Rady evropských advokátních komor (CCBE) v anglickém jazyce.

 

Mgr. Lenka Vojířová, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: redakce AD

 

 

Go to TOP