Bývalý děkan brněnských práv Jan Svatoň bude novým ústavním soudcem

Bývalý děkan brněnské Právnické fakulty doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (na snímku), bude novým ústavním soudcem. Senát dnes, tedy 25. ledna, v tajných volbách schválil jeho nominaci, kterou předložil prezident republiky Miloš Zeman. Docent Svatoň působí na Katedře ústavního práva brněnské Masarykovy univerzity, jejímž byl prorektorem. Ústavní soud podle generálního sekretáře Mgr. Vlastimila Göttingera, Ph.D., příchod Svatoně a tím i konec personálního oslabení soudu vítá.

 

Sedmdesátiletý Jan Svatoň by měl v týmu ústavních soudců obsadit místo po JUDr. Kateřině Šimáčkové, Ph.D., která předloni přešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Nominaci docenta Svatoně jednomyslně doporučily senátní Ústavně-právní výbor a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Rovněž předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., již dříve označil Jana Svatoně, který byl asistentem tří ústavních soudců, za velmi kvalitního kandidáta.

„Svou erudicí, zkušenostmi i osobnostním založením jistě přispěje k tomu, aby Ústavní soud mohl nadále vykonávat poslání, které mu bylo svěřeno Ústavou. Jeho jmenováním navíc skončí dlouhé personální oslabení, které na Ústavním soudu trvá již od prosince 2021 a které představovalo zvýšenou zátěž pro zbývajících čtrnáct soudců,“ řekl Vlastimil Göttinger.

 

Docent Svatoň v kandidátské řeči senátorům řekl, že si je vědom reálného významu Ústavního soudu, ale také jeho odpovědnosti před společností a obyvatelstvem. Chtěl by dbát nejen na kontrolu ústavnosti, ale také na důsledný respekt k právům a svobodám jednotlivců a skupin, nediskriminaci a sociální solidaritu. Odmítl zkratkovitý a formalistický přístup při rozhodování soudu.

Za jedno z nejpodstatnějších rozhodnutí Ústavního soudu označil verdikt, podle něhož Ústava není založena na hodnotové neutralitě, ale vyjadřuje základní hodnoty demokratického státu, a že právo a spravedlnost není předmětem volné dispozice zákonodárce.

Senátorka JUDr. Daniela Kovářová se Jana Svatoně dotázala, jak by se jako ústavní soudce vypořádal s návrhem na protiústavnost zákona špatně koncipovaného nebo špatně přijatého. Svatoň uvedl, že by přihlédl k hodnotové akceptovatelnosti zákona, jeho společenské potřebě a k závažnosti chyb při jeho přijetí.

 

Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Později též zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu. V minulosti byl asistentem ústavních soudců prof. JUDr. Jiřího Malenovského. CSc., a JUDr. Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce prof. JUDr. Vladimíra Sládečka, DrSc. S ohledem na to označil docent Svatoň svůj vztah k ústavnímu soudnictví za „osudovou přitažlivost“. Byl také přísedícím Kárného senátu Nejvyššího správního soudu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát P ČR a JA/P. Janouškovec

Go to TOP