Anketa o zákon roku 2022 právě odstartovala

I letos bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2022, kterou organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal mj. pod záštitou České advokátní komory, hledají organizátoři nejlepší předpis loňského roku, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku.

Dne 25. ledna 2023 se sešli na svém zasedání členové nominační rady Zákona roku a vybrali právní předpisy pro následné hlasování. Nominační rada se skládá z odborníků z oblasti práva a byznysu. Českou advokátní komoru v ní zastupují předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., členové představenstva Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., Mgr. Kamil Blažek a JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka Bulletinu advokacie a Advokátního deníku.

Nominace jsou vybírány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR. Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU, dále také nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Nominovanými mohou být rovněž nálezy Ústavního soudu či rozhodnutí Soudního dvora EU v roli negativního zákonodárce. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Nominace o nejlepší Zákon roku 2022 budou zveřejněny v polovině února na webových stránkách www.zakonroku.cz, jakož i na stránkách Advokátního deníku a dalších médií. Hlasování pak proběhne přes samotný web ankety a bude uzavřeno koncem dubna 2023. Kdo bude vítězem a získá titul zákona roku 2022 se pak dozvíme 18. května 2023.

Redakce AD

Foto: Alžběta Honsová

Go to TOP