Sněmovna podpořila zrušení desítky tisíc nadbytečných předpisů

Zrušit více než 10 000 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou formálně platné, ale už nepoužívané, má návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů, který dne 25. 1 2023 podpořila Poslanecká sněmovna. Úplný zánik těchto právních předpisů povede podle ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana k pročištění a zpřehlednění právního řádu. Předloha nyní zamíří k posouzení Ústavně-právnímu výboru.

 

Návrh ruší 6 667 takzvaných vyhaslých právních předpisů, které jsou sice platné, ale reálně se neuplatňují. Dalších 3 616 předpisů už v minulosti zrušilo některé obecné ustanovení, ale v právním řádu se nadále objevovaly. Nadbytečné předpisy se podle předlohy Ministerstva vnitra mimo jiné stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě.

Ministr Rakušan uvedl, že mezi rušenými předpisy je například zákon z roku 1919 o zrušení celibátu učitelek, zákon z roku 1924 o zrušení odměn udavačů daňových přestupků, zákon z roku 1930 o výrobě chleba a zákon o čtvrté pětiletce z roku 1966. „Zrušením právního předpisu nebudou dotčeny právní vztahy, které na jeho základě již dříve vznikly. Tedy ani učitelky se po této právní úpravě nebudou muset obávat žádných neblahých konsekvencí,“ řekl ministr.

Mezi předpisy, které Ministerstvo vnitra navrhuje ke zrušení, jsou zákony i vyhlášky z období od první republiky po současnost. Z novější doby jde třeba o zákon o zahájení činnosti jihlavské pobočky Krajského soudu v Brně z roku 2008 a o zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu z roku 2006.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR

 

Go to TOP