Soudní orgán EU byl navzdory pandemii schopen plně zajistit svou činnost

Soudnímu dvoru Evropské unie se v roce 2021 podařilo udržet soudní činnost na velmi vysoké úrovni, navzdory přetrvávající zdravotní krizi způsobené pandemií covidu-19. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou SD EU zveřejnil dne 2. března 2022. Čísla dokládají znamenitý výkon soudního orgánu, navzdory novému vzestupnému trendu, pokud jde o věci zahájené u Soudního dvora a Tribunálu.

 

Z hlediska statistik se uplynulý rok po přechodném poklesu v roce 2020 vyznačoval novým vzestupným trendem zaznamenaným u počtu věcí zahájených oběma soudy. Podobný vývoj lze sledovat i u počtu ukončených věcí. Tento paralelní vývoj celkového počtu věcí zahájených a ukončených v roce 2021 vysvětluje, proč zůstal počet projednávaných věcí stabilní.

 

Obecný vývoj soudní činnosti orgánu 2017–2021: zahájené, ukončené a projednávané věci

 

 

 

Soudní dvůr

Nárůst počtu věcí zahájených u Soudního dvora lze vysvětlit především výrazným nárůstem počtu kasačních opravných prostředků proti rozhodnutím Tribunálu1. Tento vzestupný trend je výsledkem zvýšené aktivity Tribunálu.

 

Obecná činnost Soudního dvora

Zahájené, ukončené a projednávané věci (2017–2021)

 

1 Roční průměrný počet kasačních opravných prostředků (2017–2021) činí 184,2: 210 (2021); 125 (2020); 255 (2019); 194 (2018) a 137 (2017).

 

Pokud jde o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, počet věcí zahájených v roce 2021 mírně vzrostl (567 v roce 2021 oproti 556 v roce 2020). Tyto otázky, které pokládají vnitrostátní soudy všech členských států Unie, svědčí o vynikající spolupráci mezi uvedenými soudy a Soudním dvorem, která Soudnímu dvoru umožňuje zajistit zejména jednotný výklad a jednotné uplatňování unijního práva v celé Unii. V roce 2021 podaly k Soudnímu dvoru nejvíce žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce soudy německé (106), bulharské (58), italské (46), rumunské (38), rakouské (37), belgické (36), španělské (35) a polské (34). Obzvláště výrazný byl zejména nárůst počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce podaných soudy a tribunály bulharskými (58 v roce 2021 oproti 28 v roce 2020) a rumunskými (38 v roce 2021 oproti 20 v roce 2020).

 

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané k Soudnímu dvoru soudy členských států (2021)

 

 

Pokud jde o témata, kterými se zabývala judikatura, rozhodnutí vydaná v uplynulém roce, zejména v oblasti právního státu, životního prostředí, ochrany osobních údajů, sociální ochrany, boje proti násilí páchanému na ženách nebo ochrany spotřebitele, ukazují, nakolik činnosti orgánu odrážejí současnou realitu a současné výzvy a mají konkrétní dopad na životy občanů a podniků v Evropské unii.

Předseda Soudního dvora Koen Lenaerts v této souvislosti zdůrazňuje, že „v době, kdy lze pozorovat panující trend zpochybňování autority soudních rozhodnutí, či dokonce v některých členských státech zásadnější zpochybňování projektu evropské integrace, jakož i hodnot a principů, ne kterých je tento projekt založen, spočívá legitimita rozhodnutí vydaných zdejším soudním orgánem především na neustálé ostražitosti, pokud jde o kvalitu a přesvědčivost těchto rozhodnutí“.

 

Tribunál

Počet ukončených věcí je obzvláště vysoký, pokud jde o Tribunál, který tak v plné míře využil výhod plynoucích z reformy institucionální struktury Unie, jež byla dokončena v září 2019.

Nárůst počtu ukončených věcí umožnil snížení počtu projednávaných věcí, a to navzdory zvýšení počtu zahájených věcí.

Předseda Tribunálu Marc van der Woude v této souvislosti poznamenává, že „s 951 věcmi ukončenými v roce 2021 a značným snížením počtu projednávaných věcí dosáhl Tribunál navzdory pandemické situaci vynikajících výsledků“.

 

Obecná činnost Tribunálu

Zahájené, ukončené a projednávané věci (2017–2021)

 

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: curia.europa.eu

 

Go to TOP