Manželskou smlouvu loni podepsalo 9 712 párů, meziročně o 1 042 méně

Manželskou nebo předmanželskou smlouvu podepsalo v roce 2022 u notáře 9 712 párů. Meziročně jde o pokles o 1 042. Počet smluv klesl

Manželskou nebo předmanželskou smlouvu podepsalo v roce 2022 u notáře 9 712 párů. Meziročně jde o pokles o 1 042. Počet smluv klesl poprvé od roku 2016 pod 10 000. Informovala o tom Notářská komora ČR, která statistiku úprav majetkového režimu manželů vede.

 

Nejvyšší počet smluv zaznamenala Notářská komora v roce 2019. Smlouvu si tehdy pořídilo rekordních 10 891 párů. Vzhledem k počtu svateb, který se v posledních letech pohybuje kolem 50 000 ročně, má smlouvu upravující majetkové poměry manželů každý pátý pár.

„Lidé se zajímají o ochranu svého majetku a o to, komu bude po případném rozvodu patřit. Sepisujeme ji párům, které chtějí mít vlastnická práva ke svému majetku jasně stanovena,“ uvedl prezident Notářské komory Mgr. Radim Neubauer. Rozvodovost se v ČR v posledních letech pohybuje kolem 25 000 případů ročně.

Smlouvu může v České republice sepsat výhradně notář. V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.

Při vstupu do manželství o smlouvu žádají také už rozvedení lidé, většinou proto, že s dělením majetku po předešlém vztahu bez smlouvy měli špatnou zkušenost.

Smlouva chrání před odpovědností za partnerovy dluhy, a to ať už o nich manželé již vědí, nebo mají teprve vzniknout. Smlouvou lze také určit, zda budou manželé nabývat po svatbě majetek dohromady, nebo se ze společného jmění něco vyloučí.

Smlouvu mohou využít lidé i v případech, kdy jeden z manželů začíná podnikat a nechce riskovat, že případný krach ovlivní finanční situaci celé rodiny včetně dětí. Manželská smlouva totiž jasně stanovuje, kdo vlastní konkrétní část majetku, a je nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů. Takový režim vzniká společně se sňatkem za předpokladu, že manželé smlouvu, která jej mění, nepodepsali.

Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanovuje zákonný manželský majetkový režim. Ten se uzavřením smlouvy mění na režim smluvený a smlouva řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Takovouto smlouvu lze sepsat a podepsat pouze u notáře.

 

Rok

Počet uzavřených manželských smluv

2014 7 612
2015 8 814
2016 9 795
2017 10 188
2018 10 631
2019 10 891
2020 10 581
2021 10 754
2022 9 712

Zdroj: Notářská komora ČR

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP