Do rukou předsedy ČAK složilo slib 129 nových advokátek a advokátů

Navzdory magické a nešťastné třináctce se dnešní den, tedy pátek 13. ledna 2023, stal pro více než sto dvacet koncipientů/koncipientek jedním z nejvýznamnějších (a možná i nejšťastnějších) dnů jejich života – v Kaňkově paláci, sídle České advokátní komory, totiž složili do rukou předsedy představenstva Komory JUDr. Roberta Němce, LL.M., slavnostní advokátní slib, dosáhli tak vysněného cíle a stali se advokátem/advokátkou.

 

Složení advokátního slibu předchází minimálně tříleté období povinného koncipování, kdy je nutné kromě praxe vykázat i absolvování vzdělávacích akcí v podobě seminářů, přednášek či workshopů, ale zejména úspěšně složit advokátní zkoušky.

Již více než tři roky (tedy od roku 2019) je v účinnosti nový advokátní zkušební řád, v souladu s nímž musejí uchazeči složit nejprve písemný test a poté se musejí do půl roku přihlásit k písemné a ústní části advokátní zkoušky.

V průběhu roku 2022 se ke zkoušce přihlásilo celkem 729 koncipientů a koncipientek, přičemž fakticky se zkoušek zúčastnilo 699 z nich. Úspěšnost zkoušených pak byla 78 % (průměrně se úspěšnost u advokátních zkoušek dlouhodobě pohybuje okolo 76 %). Slib vloni složilo 541 koncipientů/koncipientek. V loňském roce Komora zapsala 532 nových advokátů/advokátek, v roce 2021 přibližně jen o 11 méně, tedy 521 nových advokátů/advokátek, a o rok dříve, v covidovém roce 2020, jich bylo 487.

Všem 129 novým advokátům a advokátkám blahopřejeme!

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP