ČAK i SAK: Trestní stíhání advokátů za výkon jejich povolání je nezákonné

Představenstvo ČAK přijalo na svém posledním jednání představenstva stanovisko k zahájeným trestním stíhání advokátů pro skutky, které spočívají v poskytování právních služeb. Představenstvo ČAK se tak důrazně ohradilo proti těmto zcela nepřijatelným postupům a žádá, aby příslušné složky policejních orgánů a státních zastupitelství přijaly taková opatření, aby nadále nedocházelo k protiprávním zásahům do výkonu advokacie a práva na právní pomoc. Česká advokátní komora není ovšem jedinou komorou, která v této době řeší stejný problém. Slovenské advokátní komoře ale dal nyní generální prokurátor za pravdu a potvrdil, že obvinění advokátky za výkon jejího povolání je nezákonné.   

„Slovenská advokátní komora vítá rozhodnutí generálního prokurátora v případě obviněné advokátky A. Ž. Podle SAK advokátka byla obviněná jen proto, že vykonávala své povolání, uvedla mluvčí SAK Mgr. Alexandra Donevová.

Slovenské advokátní komoře bylo od advokátky A. Ž. doručené usnesení generálního prokurátora, podle kterého došlo při jejím obvinění k porušení zákona. Komora byla o této skutečnosti informovaná v rámci výkonu svých kompetencí při rozhodování o možném pozastavení činnosti advokátky z důvodu trestního stíhaní.

Případ souvisí s mediálně známou kauzou, v níž byla advokátka obviněná z maření spravedlnosti, resp. z vydírání. Z usnesení generálního prokurátora vyplývá, že její obvinění a postup, které tomu předcházely, byly nezákonné. Slovenská advokátní komora upozorňuje na tento případ z toho důvodu, že advokátka byla obviněná jen proto, že vykonávala své povolání advokáta. Generální prokurátor v této souvislosti poukázal na konstatování soudce pro přípravné řízení, který při rozhodování o vazebním stíhaní obviněných uvedl, že chování obviněné advokátky znaky trestného činu nenaplňuje, a to se zdůrazněním, že „výkon advokacie nelze zaměňovat s pácháním trestného činu“.

Slovenská advokátní komora vítá, že v tomto případě došlo navzdory úvodnímu excesivnímu použití mocenských prostředků státu ke korekci právního stavu. Přesto považuje za svoji povinnost opakovaně poukazovat na to, že ztotožňování činnosti advokáta s trestnou činností jeho klientů se objevuje jako mýtus nejen mezi laickou veřejností, ale bohužel toto zkreslené chápání advokacie ovlivňuje i praxi orgánů činných v trestním řízení. Takové postupy jsou vážným zásahem do nezávislosti advokacie a tím i práva na dostupnou právní pomoc a jako takové je SAK považuje za nepřijatelné v právním státě.

SAK na tento případ upozorňuje i v kontextu obdobných podezření z trestného stíhání advokátů za poskytování právních služeb v České republice a touto cestou vyjádřila kolegům z České advokátní komory svoji podporu a solidaritu ve věci ochrany nezávislosti advokacie.

Zároveň na tento případ poukázala také v souvislosti se svým nedávným prohlášením ve věci podezření ze závažného porušování právního státu v oblasti trestního práva.


Zdroj: SAK; ČAK
Foto: canva.com; ČAK; SAK

Go to TOP