Ministerstvo spravedlnosti navrhlo změny ve výpočtu nezabavitelné částky

Zvýšení životního minima a normativních nákladů na bydlení by výrazně zvýšilo i takzvanou nezabavitelnou částku – tedy částku, kterou exekutor nemůže srazit dlužníkovi z jeho měsíční mzdy. Podle Ministerstva spravedlnosti by ale takové razantní zvýšení nevhodně znevýhodnilo věřitele. Proto navrhlo snížení koeficientu, s jehož pomocí se nezabavitelná částka vypočítává. Změnu nařízení vlády projedná ve středu 21. prosince 2022 vláda.

Nezabavitelná částka se stanoví tak, že se určeným koeficientem vynásobí součet výše životního minima a normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady vláda letos výrazně navýšila a jejich další zvýšení chystá i v příštím roce. Také životní minimum se rozhodnutím vlády od ledna zvýší.

„Změny ve výši normativních nákladů na bydlení a životního minima by znamenaly zvýšení nezabavitelné částky o 4500 Kč, respektive 5600 Kč, v závislosti na počtu osob, ke kterým má povinný v exekuci povinnost výživného,“ upozornilo ministerstvo v důvodové zprávě. Podotklo, že od počátku roku 2000 do letošního října už nezabavitelná částka vyrostla o 68 procent, respektive o 79 procent u lidí s jednou vyživovací povinností. Od lednu by u lidí, kteří neplatí alimenty, vzrostla na 15 343 korun.

Ministerstvo také poukázalo na to, že dalším následkem by bylo zmenšení okruhu lidí, kteří by mohli vstoupit do oddlužení. Příjem, který by byl pro vstup do oddlužení potřeba, by se totiž zvýšil o 4300 korun – na 18 610 Kč čisté mzdy pro člověka bez vyživovací povinnosti, respektive na 23 724 Kč pro člověka s jednou vyživovací povinností.

Úřad chce proto dosavadní koeficient 3/4 nahradit koeficientem 2/3. „Dále se navrhuje změnit koeficient, kterým se nezabavitelná částka zvyšuje za každou osobu, ke které má povinný povinnost výživného, a to z 1/3 na 1/4,“ popsal. Nezabavitelná částka by tak měla vzrůst o 2500 Kč, respektive o 2200 Kč pro lidi s jednou vyživovací povinností.

Ponechání současné úpravy by podle ministerstva mělo podstatný dopad i na stanovení částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení. Narostla by totiž o více než 10 000 korun, což by zvýhodnilo dlužníky se středními a vyššími příjmy. Příslušný koeficient proti úřad navrhuje ponížit z dvojnásobku na 1,5, čímž se podle něj prakticky zachová současná výše částky.

Navrhované změny mají nabýt účinnosti od 1. ledna 2023.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP