Prezident republiky podepsal novelu zákona o elektronických úkonech

V pátek 16. prosince 2022 podepsal prezident republiky Miloš Zeman celkem pět zákonů, mezi ty nejsledovanější patří zákon ze dne 14. prosince 2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, a novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.

 

Automatické zřizování datových schránek obyvatelům od příštího roku zavedeno nebude. Nepodnikající fyzické osoby budou moci získat datovou schránku nadále jen na vyžádání. V rámci novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, to podepsal prezident Miloš Zeman.

Automatické zřízení datové schránky hrozilo od příštího roku lidem, kteří by se přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. V souladu s aktuálně schváleným a podepsaným předpisem bude lidem nadále vytvoření datové schránky nabízeno jako možnost, nikoli jako povinnost.

Automatické zavedení datových schránek pro občany bylo loni v červenci přijato jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Podle zákona automaticky dostanou od příštího roku dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. Patřit mezi ně mají i zájmové spolky a bytová družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek.

 

Elektronická evidence tržeb (EET) skončí ke konci letošního roku bez náhrady, a to díky zákonu ze dne 14. prosince 2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy – dalšímu ze zákonů, které prezident Zeman 16. prosince podepsal. Evidence tržeb začala fungovat od 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení, od března 2017 se rozšířila na podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Od jara 2020 ale byla kvůli pandemii onemocnění covid-19 přerušená do konce letošního roku. Stala se fakticky dobrovolnou.

 

Dalšími třemi předpisy, jež prezident Miloš Zeman stvrdil svým podpisem, jsou novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, dále novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a také novela zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě.

 

Zdroj: ČTK, hrad.cz
Foto: canva.com

Go to TOP