Podle advokáta SD EU porušuje polská reforma soudů unijní právo

Polský zákon, kterým se mění pravidla o organizaci obecných soudů a o nejvyšším soudu, porušuje unijní právo, míní ve svém stanovisku generální advokát Soudního dvora Evropské unie Anthony Michael Collins. Unijní soud se ve svých rozhodnutích obvykle, i když ne ve všech případech, názorem generálního advokáta řídí.


„Porušení unijního práva spočívá v odnětí možnosti vnitrostátním soudům zajistit, aby bylo unijní právo ve všech případech uplatňováno nezávislým a nestranným soudem,“
upozornil Collins.

Unijní legislativa byla podle jeho názoru porušena také tím, že otázky mající přímý dopad na postavení a práci soudců byly svěřeny kárnému kolegiu Nejvyššího soudu (budova NS na snímku). Toto kolegium totiž nepředstavuje nezávislý a nestranný soudní orgán, uvedl generální advokát. „Je dáno zvýšené riziko, že příslušná ustanovení novelizačního zákona budou vykládána tak, aby usnadnila použití kárného režimu k ovlivňování soudních rozhodnutí,“ dodal Collins.

Polsko v prosinci 2019 přijalo zákon měnící vnitrostátní pravidla organizace obecných soudů a polského nejvyššího soudu. Evropská komise reagovala žalobou, podle jejího názoru totiž novela omezuje či dokonce vylučuje možnosti polských soudů zajistit, aby jednotlivci domáhající se svých práv plynoucích z unijních pravidel měli přístup k nezávislému a nestrannému soudu.

Podle generálního advokáta Collinse novela brání polským soudům řešit otázku, zda byl konkrétní soudce jmenován zákonně či zda může soudní funkci vykonávat. Polské soudy tak nemohou zkoumat otázky týkající se nezávislosti složení soudů. Snaha je řešit, či se kvůli nim obracet na soudní dvůr EU, může být pokládána za kárné provinění, upozornil generální advokát.

Polsko je s EU dlouhodobě ve sporu kvůli reformě justice, jejíž části podle Evropské komise ohrožují nezávislost soudnictví v zemi. Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) tvrdí, že soudní reformy jsou nutné, aby se systém zbavil zbytků komunismu.

„Ustanovení novelizačního zákona o zákazu soudcům přezkoumávat otázky týkající se nezávislosti soudu, odpovídající kárný režim a svěření příslušnosti v těchto věcech kárnému kolegiu porušují požadavek na nezávislý a nestranný soud ve smyslu unijního práva,“ uvedl Collins s tím, že navrhuje, aby unijní soud žalobě Evropské komise vyhověl.

Generální advokát Collins podle tiskové zprávy soudu také upozornil na porušení práva soudců na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů. „Pokud jde o povinnost soudců oznámit své členství v politické straně či sdružení nebo funkci v neziskové nadaci a tyto údaje zveřejnit, má generální advokát za to, že takový požadavek může vést ke zpracování citlivých údajů ve smyslu GDPR,“ uvedl Collins.

Názor generálního advokáta byl zveřejněn v době, kdy se vládnoucí strana Právo a spravedlnost snaží prosadit nové dodatky justičního zákona ve snaze přimět EU k odblokování miliard eur pro Polsko z unijního fondu obnovy. A jen dva týdny poté, kdy polští právníci bojující za právní stát v Polsku přednášeli v Praze.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

Go to TOP