Prezident Miloš Zeman jmenoval ústavním soudcem Jana Svatoně

Novým ústavním soudcem se stal bývalý děkan brněnské právnické fakulty Jan Svatoň, do funkce ho 15. února jmenoval prezident Miloš Zeman. Jan Svatoň dosud působil na Katedře ústavního práva brněnské Masarykovy univerzity, kde byl i prorektorem.

Sedmdesátiletý JUDr. Jan Svatoň, CSc., na Ústavním soudu nahradí JUDr. Kateřinu Šimáčkovou, Ph.D., která již předloni přešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Jmenování koncem ledna schválil na návrh prezidenta Zemana Senát, jeho nominaci jednomyslně doporučily senátní výbory ústavně-právní a pro lidská práva. Rovněž předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., již dříve označil Jana Svatoně, který byl asistentem tří ústavních soudců, za velmi kvalitního kandidáta.

„Věřím, že právě ve vaší osobě a na základě vašich bohatých profesních zkušeností je záruka, že Ústavní soud nebude, jak se někdy říká, jakousi třetí komorou Parlamentu. A že jeho představitelé budou skutečnými soudci, nikoli politickými aktivisty,“ řekl Miloš Zeman při jmenování Jana Svatoně.

Prezident Zeman původně na místo po Kateřině Šimáčkové navrhoval advokáta JUDr. Petra Poledníka, ten ale loni v Senátu potřebnou podporu nezískal. Jan Svatoň získal v senátní tajné volbě 57 ze 68 odevzdaných senátorských hlasů.

Jan Svatoň v kandidátské řeči senátorům řekl, že si je vědom reálného významu Ústavního soudu, ale také jeho odpovědnosti před společností a obyvatelstvem. Chtěl by dbát nejen na kontrolu ústavnosti, ale také na důsledný respekt k právům a svobodám jednotlivců a skupin, nediskriminaci a sociální solidaritu. Odmítl zkratkovitý a formalistický přístup při rozhodování soudu.

Za jedno z nejpodstatnějších rozhodnutí Ústavního soudu označil docent Svatoň verdikt, podle něhož Ústava není založena na hodnotové neutralitě, ale vyjadřuje základní hodnoty demokratického státu, a že právo a spravedlnost není předmětem volné dispozice zákonodárce.

Děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity byl Jan Svatoň v letech 2001 až 2007. Později též zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu. V minulosti byl asistentem ústavních soudců prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., a JUDr. Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce prof. JUDr. Vladimíra Sládečka, DrSc. Vztah k ústavnímu soudnictví proto Jan Svatoň označil za ‚osudovou přitažlivost‘. Byl také přísedícím kárného senátu Nejvyššího správního soudu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Hana Brožková, Fotoarchiv KPR

Go to TOP