Protikorupční rada doporučila upravit novelu zákona o státním zastupitelství

Protikorupční rada vlády doporučila Ministerstvu spravedlnosti, aby upravilo novelu zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Předpis podle rady nesplňuje programové prohlášení vlády, protože neobsahuje zpřesnění podmínek, za kterých je možné odvolat nejvyššího státního zástupce. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí o tom informovala dne 12. prosince. V současnosti může nejvyššího státního zástupce vláda odvolat na návrh ministra spravedlnosti bez udání důvodu.

 

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele zákona o státním zastupitelství omezit funkční období nejvyššího státního zástupce na sedm let. Zpřesnění podmínek pro odvolání šéfa žalobců ale návrh v rozporu s vládním programovým prohlášením neobsahuje.

„U novely zákona o státním zastupitelství se protikorupční rada vlády shodla, že tak, jak byla předložena do meziresortního připomínkového řízení, nesplňuje programové prohlášení vlády v bodu „zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce“. V této věci doporučila novelu Ministerstvu spravedlnosti upravit,” uvedl ministr a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

Novelu už dříve kritizovaly některé organizace. Rekonstrukce státu například uvedla, že i přes pozitivní prvky novela neobsahuje klíčovou věc, a to právě zrušení možnosti vlády odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodů. Zákon by měl podle platformy zavést odvolatelnost žalobce pouze na základě kárného řízení kárným soudem.

To, že novela neposiluje postavení nejvyššího státního zástupce z hlediska způsobu jeho odvolávání z funkce, kritizovala i Unie státních zástupců. Výhrady má unie i k navrženému sedmiletému funkčnímu období. Ocenila však to, že složení komisí u výběrových řízení na vedoucí státní zástupce má z větší části určovat státní zastupitelství, nikoliv ministerstvo.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP