Plán AOOV pro rok 2023 zahrnuje i online komunikaci s odsouzenými

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) schválila na svém posledním zasedání strategický plán pro rok 2023. Mezi priority, kterým se bude Asociace věnovat, patří zlepšování využívání online komunikace s odsouzenými, zajišťování financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění či zlepšování přípravy osob ve VTOS na propuštění. Asociace také plánuje rozšíření projektu „Mapy organizací v oboru peniterciární a post-peniterciární péče“ a sběr dat z členských organizací tak, aby odborná veřejnost získala lepší obrázek o poskytování služeb v této oblasti.

 

V prvním roce své činnosti se AOOV primárně věnovala sdílení zkušeností mezi členskými organizacemi a založení oborových pracovních skupin, ve druhém roce vytvořila lobbingový tým a začala dávat první návrhy k systémovým změnám v oboru trestní justice. „Třetí rok své existence chce AOOV věnovat pokračování prosazování změn praxe a systému a také poskytování větší podpory členským organizacím,“ uvedla Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV. „V plánu máme dvě nové služby – monitoring legislativních změn a sledování aktualit v oblasti vězeňství jak v ČR, tak v zahraničí. Cílem je poskytnout členským organizacím zázemí, které jim pomůže v jejich přímé práci s klienty,“ dodala.

 

Sběr dat a založení nové pracovní skupiny

Členské organizace AOOV ročně poskytují služby tisícům klientů jak před propuštěním, tak na svobodě. Pracují tak společně na podpoře reintegrace a snižování recidivy, kdy se stále přes 60 % odsouzených v ČR v průběhu života vrátí do vězení. Sběrem dat ze všech organizací chce AOOV zmapovat činnost nevládních organizací v oblasti peniterciární i post-peniterciární péče mezi svými členy a tím poskytnout veřejnosti data, díky kterým si budou moci lépe představit, co tato činnost obnáší a jak vysoká je efektivita programů pracujících s lidmi ve výkonu trestu nebo po propuštění. Asociace chce také více zapojit do své činnosti lidi se žitou zkušeností z výkonu trestu, a proto vznikne v příštím roce pracovní skupina tvořená lidmi s trestní minulostí. AOOV chce využít jejich zkušenosti zejména pro zlepšení stávající praxe, ale také pro systémové změny.

 

Úspěchy roku 2022

AOOV dlouhodobě prosazuje řešení pro ty odsouzené, kterým mohou být exekučně zabavovány veškeré příchozí platby, s ohledem na rozhodnutí soudů v loňském roce. U zadlužených lidí ve výkonu trestu tak dochází v mnoha případech k situaci, kdy je jim exekučně zabavován veškerý jejich příjem. Jde především o starobní a invalidní důchodce, kteří nejsou pracovně zařazení a dále ty, kteří jsou závislí na finanční pomoci blízkých. Díky spolupráci s dalšími subjekty se nyní chystá rychlá novela zákona o výkonu trestu, která umožní vyplácet sociální kapesné.

Asociace také prosazuje ukotvení online návštěv v zákoně jako právo všech odsouzených. Především díky aktivnímu přístupu vedení Vězeňské služby ČR umožňují od května 2022 věznice skype hovory všem odsouzeným s dětmi ve věku do 15 let včetně.

Asociace se aktivně podílela na tvorbě Tezí pro trestní politiku v rámci svého členství v Pracovní skupině k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR pod Radou vlády pro lidská práva. Teze trestní politiky byly schváleny Radou vlády pro lidská práva a předány ministru spravedlnosti. Teze budou využity jako podklad pro práci nové pracovní skupiny na Ministerstvu spravedlnosti jako podklad pro novou koncepci trestní politiky.

AOOV se aktivně zapojila do spolupráce s iniciativou Za bydlení na převedení 10 % alokace z Fondu soudržnosti zpět do ESF+ a revize Pravidel pro spolufinancování tak, aby stanovil nulovou spoluúčast nevládních neziskových organizací. V současné chvíli usnesení monitorovacího výboru OPZ+ vyzývá vládu ČR, aby zvážila vrácení 10 % alokace ESF+ zpět a adekvátní navýšení alokace OPZ+, aby revidovala Pravidla spolufinancování na období 2021–2027, aby spoluúčast soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost u ESF+ byla 0 %.

Opět ve spolupráci s iniciativou Za bydlení AOOV aktivně komentovala návrh změn stávajícího postupu MOP na kauce. Vznikl interní materiál MPSV/ÚP k MOP na kauce, do jehož znění se promítlo společné stanovisko. V roce 2023 půjde do připomínkového řízení nový návrh zákona, který zahrnuje tyto změny.

Celý strategický plán AOOV najdete ZDE.  Výroční zpráva je k nahlédnutí ZDE.

 

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. ČR patří k zemím s nejvyšším počtem vězňů v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV naleznete .

 

Zdroj: Asociace organizací v oblasti vězeňství
Foto: canva.com

Go to TOP