Místopředsedou Krajského soudu v Brně se stane Mgr. Adam Kafka

Místopředsedou Krajského soudu v Brně pro trestní úsek bude od 1. ledna 2023 Mgr. Adam Kafka, který zvítězil ve výběrovém řízení. Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek Ph.D., podepsal minulý týden jeho jmenování. Funkce místopředsedy se uvolnila od července, kdy rezignoval dlouholetý místopředseda soudu Mgr. Aleš Flídr.

Po Flígrově rezignaci byl funkcí místopředsedy soudu dočasně pověřen Mgr. Aleš Novotný. Původně se Novotný ucházel o jmenování místopředsedou nastálo, ale ministr spravedlnosti jej odmítl jmenovat kvůli výhradám k jeho práci.

Ministerstvo spravedlnosti dříve uvedlo, že se v rámci svého nezákonného rozhodování v trestních kauzách podílel na vzniku škody státu v řádu milionů korun. Tyto argumenty pro nejmenování kritizovaly Soudcovská unie i Unie státních zástupců. Ministr Blažek později doplnil, že soudce Novotný také dostal v roce 2020 výtku od předchozího předsedy soudu za to, že za 19 měsíců nevyhotovil písemné odůvodnění rozsudku. S předsedou Krajského soudu v Brně JUDr. Milanem Čečotkou se pak ministr spravedlnosti dohodl na kompromisním řešení, že nový místopředseda vzejde z výběrového řízení.

Zdroj: ČTK; Česká justice
Foto: justice.cz

 

Go to TOP