Autoři pokřtili na půdě NSS Komentář Soudní řád správní

V úterý 24. září 2019 proběhl na Nejvyšším správní soudu v Brně křest nového komentáře Soudního řádu správního.

„Komentář poskytuje výbornou reflexi judikatury nejen Nejvyššího správního soudu, ale i Ústavního soudu, ESLP,“ zaznělo na adresu publikace od předsedy NSS JUDr. Michala Mazance.

Křtu knihy, která čítá 1104 stran, se na NSS zúčastnili její autoři i vydavatel – nakladatelství Wolters Kluwer.

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem.

Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura komentáře napovídá, které informace jsou důležité a které by svou povahou mohly být považovány za doplňující.

Nejlépe komplexnost komentáře vystihuje JUDr. Josef Baxa ve své předmluvě: „Komentář je přehledný, jeho uživatel se může spolehnout, že ve struktuře textu nalezne kromě vlastních bohatých glos autorů i upozornění na související ustanovení zákona, navazující právní předpisy, přehledy odborné literatury a zejména soudní judikaturu.“

Zdroj: Wolters Kluwer ČR, a. s.

Go to TOP