ČR může být bohatší a úspěšnější, pokud bude využívat profesní komory

Profesní komory, zřízené ze zákona, jsou nevyužitou příležitostí k prosperitě České republiky. Sdružují klíčové profesionály a jsou schopny nabízet řešení problémů, ladit mnohé detaily. Bohužel přetrvává myšlení, že o medicíně, advokacii či auditech atd. ví více úředník na ministerstvu či politik, často úplně jiné odbornosti… Ministerstva a kraje mají nedostatek profesionálů – profesní komory jich mají 100 %. Tyto a další povzdechy provázely tradiční výroční setkání vedení profesních komor, které letos pořádala Česká stomatologická komora v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a jehož se za Českou advokátní komoru zúčastnili předseda představenstva JUDr. Robert Němec, LL.M., tajemník JUDr. Petr Čáp a vedoucí Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK JUDr. Johan Justoň.

 

V úvodu výročního setkání zástupců profesních komor se jejich představitelé navzájem informovali o aktuálních tématech, z nichž některá mají výrazný přesah mezi jednotlivými profesemi, a dotýkají se tak činnosti celé řady odborníků sdružených v profesních komorách. Typickým příkladem je například výkon činnosti znalců, u kterých nová právní úprava vede k jejich postupnému úbytku, a dále digitalizace, jejíž příprava a implementace vyvolává celou řadu problémů.

„Předseda České advokátní komory Robert Němec informoval zástupce komor o vyjednávání s Ministerstvem spravedlnosti ohledně novely advokátního tarifu a novely zákona o advokacii. Upozornil také na přípravu návrhu zákona o hromadných žalobách, jehož podoba se může výrazně dotknout činnosti všech komorových profesí,“ přiblížil vystoupení předsedy představenstva ČAK JUDr. Johan Justoň. „Z připravované legislativy bude v nebližší době předmětem zájmu profesních komor návrh zákona o lobbování, který opět otevírá otázku postavení profesních komor v rámci systému orgánů veřejné moci,“ dodal.  

Diskutovalo se také o množství zákonů, které tzv. stojí, „neboť úředníci toho mají moc a nestíhají … případně kdosi něco vložil do připraveného složitého textu bez konzultace s profesionály … v předpisech ČR se objevují dodatky zpracované bez znalosti kontextu legislativy EU, na niž jsou profesní komory napojené“. To se týká předpisů v oblasti medicíny, farmacie či veterinární medicíny, ale také stavebního zákona, zákonů k problematice patentového práva či exekucí.

Pozvání na výročního setkání zástupců profesních komor letos přijal i předseda vlády prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., který prezidentům komor přislíbil intenzivnější spolupráci, jež by přispěla k „zefektivnění Česka“.

V současné době je situace zcela odlišná. I proto zástupci profesních komor vyjádřili svou vůli k dalšímu setkávání s předsedou vlády s větším apelem na zapojení komor do legislativního procesu ve vztahu k jejich regulovaným profesím, znovu také nabídli svou pomoc. „Chceme státu nabídnout tisíce svých specialistů, aby se Česko posunulo ze stagnace. Spolupráce musí být systematická, pravidelná a se zápisy, úkoly a veřejnými výstupy,“ zaznělo na setkání. „V roce 2022 vyřešily profesní komory desítky tisíc drobných i větších kauz a problémů, přispěly k mnoha zákonům. Pokud ale srovnáme situaci v České republice se situací v Německu či Rakousku, nelze se ubránit dojmu, že spolupráce se státem „jede na půl plynu“, a to je třeba v roce 2023 změnit.“

 

Na snímku jsou účastníci setkání – zástupci České stomatologické komory, České lékařské komory, České lékárnické komory, Komory veterinárních lékařů ČR, České advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Exekutorské komory, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory patentových zástupců České republiky a Notářské komory ČR.

 

Redakce AD, Česká stomatologická komora
Foto: archiv České stomatologické komory

Go to TOP