ČAK intenzivně jedná o provádění konverzí bez odborné zkoušky

Od 1. ledna 2022 je – v souladu s § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění

Aktualizováno

Od 1. ledna 2022 je – v souladu s § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění – požadováno prokázání odborné způsobilosti k provádění konverze dokumentů na žádost pro všechny, kteří konverzi na žádost v systému Czech POINT vykonávají. Tato povinnost se týká i advokátů, kteří ji poskytují. Pokud tedy poskytujete konverze v Czech POINTu, nezapomeňte, že k 31. prosinci tohoto roku končí přechodné období pro provádění konverzí bez absolvování odborné zkoušky.

Česká advokátní komora ve věci konverzí nadále intenzivně činí kroky k tomu, aby advokáti i po 31. prosinci 2022 mohli autorizované konverze na žádost provádět za stejných podmínek jako v současné době. Vedení Komory jedná s příslušnými ministerstvy, senátory požádalo o předložení pozměňovacího návrhu k zákonu č. 300/2008 Sb., podle něhož by advokáti nadále nemuseli zkoušku z konverze skládat. Neformálně převažuje názor, že se jedná o legislativní chybu, která bude vyřešena novelou příslušných předpisů.

Podle sdělení ředitelky Institutu pro veřejnou správu i podle informace na webu této organizace (https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/zkouskazkonverze/) jsou všechny termíny zkoušek z autorizované konverze na žádost pro rok 2022 plně obsazené. Nové termíny pro rok 2023 budou vypsány 9. prosince 2022.

Ředitelka Institutu pro veřejnou správu upozorňuje, že Institut není oprávněn vydávat stanoviska k otázkám ohledně možnosti zpracovávání konverze dokumentů osobami bez potřebné zkoušky po 1. lednu 2023, dále které osoby jsou povinné zkoušku vykonat, ani poskytovat výklad k zákonu, případně odpovídat na dotazy, které se netýkají průběhu samotné zkoušky.

Ze složení zkoušky jsou vyjmuti ti, kteří splňují zkoušku dle zákona č. 21/ 2006 Sb., o ověřování v platném znění (zkouška z legalizace a vidimace, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu).

Cílem zkoušky z autorizované konverze dokumentů na žádost je nejen zvýšení odbornosti a kvalifikovanosti zaměstnanců, na které je převeden výkon státní správy, ale také dochází k eliminaci chybně provedených konverzí a zaručenosti právních účinků výstupu z konverze.

Zkouška se skládá z písemné a praktické části a prokazuje se osvědčením. Metodika pro studium je dostupná na webovém odkaze Publikace – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)  pod názvem Konverze elektronických a listinných dokumentů – viz níže.

Zkoušky organizačně zajišťuje Institut pro veřejnou správu Praha. Institut nabízí také přípravný kurz ke zkoušce Autorizovaná konverze – příprava na zkoušku, který se zpravidla koná 1 den před zkouškou online formou.

 

Více informací naleznete pod níže uvedenými odkazy:

Zkouška z autorizované konverze na žádost – informace o zkoušce

Konverze elektronických a listinných dokumentů – Praktický průvodce a rádce úředníka

Přihláška ke zkoušce

Místo konání zkoušky: Institut pro veřejnou správu Praha, Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4

 

Další společností, kde se lze na zkoušku odborné způsobilosti připravit, je Aliaves & Co., a. s., která  pořádá prezenční i online seminář Autorizovaná konverze obecně a příprava na zkoušku (konverze na žádost).

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP