Poslanci chtějí omezit těhotným přerušování trestu odnětí svobody

Soudy možná nebudou automaticky přerušovat výkon trestu odnětí svobody těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku, které byly

Soudy možná nebudou automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin. Vláda podpořila dne 16. prosince 2019 poslaneckou novelu zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Soud bude moci konkrétní případ posoudit a rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu, nebo ne. Totéž by platilo pro odkládání nástupu do vězení.

Skupina poslanců navrhla, aby soud mohl konkrétní případ posoudit a rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu, nebo ne. Totéž by platilo pro odkládání nástupu do vězení.

U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, by podle předlohy nadále platila současná úprava, tedy automatické přerušování nebo odkládání pobytu ve vězení.

„Cílem návrhu je zabránit situacím, kdy nebezpečné pachatelky závažné trestné činnosti nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody nebo se dostanou v důsledku těhotenství nebo mateřství na svobodu, kde představují tak výrazné bezpečnostní riziko, že je na místě přistoupit k omezení jejich osobní svobody,“ napsali v důvodové zprávě autoři nynější předlohy.

Předkladatelé reagovali na případ ženy, která byla odsouzena na 30 let za vraždu. Soud jí musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla.

O předloze nyní rozhodnou zákonodárci.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP