U příležitosti 70. výročí Soudního dvora EU se koná mimořádné fórum soudců

V rámci třídenní akce věnované tématu „Justice blízká občanovi“ oslaví v neděli Soudní dvůr 70 let od 4. prosince 1952, kdy se v Lucemburku ujali funkce jeho první členové.


Tato oficiální událost se bude konat ve dnech 4. až 6. prosince 2022 na Soudním dvoře Evropské unie v rámci Mimořádného fóra soudců. Fórum soudců je sympozium pořádané každoročně v zájmu udržování zcela zásadních vztahů mezi Soudním dvorem a soudy členských států, které každodenně aplikují unijní právo v těsné součinnosti se Soudním dvorem.

Letošního speciálního ročníku se zúčastní členové Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie, předsedové ústavních a nejvyšších soudů všech členských států a předsedové Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Událost bude zahájena dne 4. prosince 2022 večer proslovem Koena Lenaertse, předsedy Soudního dvora, po němž bude následovat promítání pamětního filmu k 70. výročí zřízení Soudního dvora.

Dne 5. prosince proběhnou pracovní sezení fóra v rámci tří plenárních setkání a workshopů věnovaných přiblížení justice občanům. Fórum pak skončí 6. prosince slavnostním zasedáním za přítomnosti Jeho královské Výsosti velkovévody-dědice, bývalých členů Soudního dvora a Tribunálu, vysokých představitelů evropských orgánů, činitelů hostitelského státu a diplomatického sboru, jakož i zástupců právnických kruhů.

Po uvítacím proslovu p. Lenaertse se postupně ujmou slova první místopředseda Evropského parlamentu Othmar Karas, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády České republiky JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., místopředsedkyně Evropské komise Mgr. et Mgr. Věra Jourová a ministryně kultury a spravedlnosti Lucemburského velkovévodství Sam Tanson.

Slavnostní zasedání bude přenášeno živě od 11 hodin na internetové stránce CVRIA dostupné na odkazu: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3865569/

Dne 6. prosince odpoledne proběhne ve velké jednací síni setkání gymnazistů s pány Lenaertsem a Karasem a paní Jourovou vedené formou otázek a odpovědí. Tohoto setkání nazvaného „Budovatelé Evropy“ se zúčastní několik stovek gymnazistů ze všech koutů Evropské unie, a to buď osobně, nebo prostřednictvím videokonference, se zajištěním simultánního tlumočení.


Zdroj: Soudní dvůr EU
Obrázek: Velká jednací síň Soudního dvora Evropské unie (akvarel, Noëlle Herrenschmidt, 2008)

Go to TOP