PS schválila zrušení automatického zřizování datových schránek obyvatelům

Lidé zřejmě budou moci získat datovou schránku i nadále výhradně na svou žádost. Poslanecká sněmovna dne 2. prosince 2022 schválila vládní novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, která ruší automatické zakládání schránek občanům, pokud by se po lednu 2023 poprvé přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

 

Prosazen nebyl pozměňovací návrh, který automatické zřizování schránek obyvatelům zachoval, ovšem s 1,5letým odkladem. Postup měl podle úpravy fungovat od července 2024, aby Ministerstvo vnitra získalo podle zdůvodnění dostatek času pro dodatečnou osvětu a propagaci datových schránek.

Ministerstvo vnitra označilo plán na automatické zřizování datových schránek obyvatelům od ledna za „příliš ambiciózní“. Vládní poslanci mluvili o záporných dopadech, včetně právních, zejména na lidi s nižšími digitálními dovednostmi. Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, vnímají to ale podle zdůvodnění novely jako příliš zatěžující. Naopak podle opozice je zachování nynějšího postupu zakládání schránek krokem zpět v digitalizaci státu.

Neprošel ani další pozměňovací návrh, který by rovněž na červenec 2024 odložil povinnost zřizování datových schránek i pro část právnických osob. Jednalo by se podle zdůvodnění úpravy o zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti nebo nadace. „Mnoho z těchto právnických osob do současnosti nemá o blížící se povinnosti zřízení datových schránek povědomí,“ stálo v důvodové zprávě.

Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bylo loni schváleno jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona automaticky dostanou dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu datových schránek, z toho asi tři čtvrtě milionu bylo zřízeno povinně a přes 900 000 dobrovolně. Schránku si dosud musely povinně zřídit úřady nebo právnické osoby, dobrovolně si ji pak může založit každý občan.

Prostřednictvím datové schránky lze podat daňové přiznání, zažádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče nebo například zaslat omluvenku dítěti do školy. Informace k datovým schránkám jsou na webech www.chcidatovku.czwww.mojedatovaschranka.cz.

 

Zdroj: ČTK
Foto: datoveschranky.info

 

Go to TOP