Senát umožnil přijetí nových pravidel pro partnerství stejnopohlavních párů

Senát na své 23. schůzi konané dne 17. dubna 2024 umožnil přijetí nových pravidel pro partnerství stejnopohlavních párů s většinou práv manželů bez projednání. Rozhodl o tom na návrh Zdeňka Nytry, když novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyřadil z programu jednání. Prezident Petr Pavel tak dostane novelu k podpisu po uplynutí měsíční lhůty, kterou Senát na projednávání zákonů má. V případě novely o. z. tato lhůta končí ve čtvrtek 18. dubna.

 

Vyřazení novely občanského zákoníku z programu, které bylo motivováno snahou vyhnout se obsáhlým debatám o právech stejnopohlavních párů nebo jejich úpravám, podpořilo 47 ze 77 přítomných senátorů. Pro byli většinově zástupci všech frakcí vyjma lidovců. Zdeněk Nytra návrh zdůvodnil stručně ohledem na to, „co se všechno dělo v poslední době“ v diskusích o posílení práv stejnopohlavních párů.

Nytrův návrh podpořili senátoři Jan Sobotka, Miroslav Adámek a Václav Láska. „Myslím, že ti lidé, o kterých tu dnes jednáme, z LGBT komunity, už si prošli svým. Už si vyslechli své. Včetně hlášek, že hovězí je hovězí a kuřecí je kuřecí,“ uvedl Láska. Odkázal tak na jeden z výroků v diskusi Poslanecké sněmovny. Přestože byl spoluautorem jedné z úprav novely k posílení práv stejnopohlavních párů, přiznal, že ani po mnohahodinové diskusi by nebyla přijata.

Místopředseda senátního Ústavně-právního výboru Michael Canov označil krok Senátu za jeho degradaci a „mimořádný skandál“, který se za dobu Senátu ještě nestal. Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová považuje způsob přijetí novely za pragmatický, který renomé Senátu neprospěje. „Myslím, že to není korektní vůči tomu, co já ve společnosti vnímám,“ uvedla.

Nestandardní způsob přijetí předpisu byl motivován také tím, že návrh na přijetí novely ve zrychleném režimu bez možnosti navrhovat úpravy by v souladu s pravidly jednání Senátu zablokoval lidovecký klub nebo skupina deseti senátorů, která usilovala o úpravy předlohy. Kvůli nim se na žádném doporučení k novele neshodl senátní Ústavně-právní výbor. Zrychlené přijetí doporučoval Výbor pro vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro sociální politiku navrhoval standardní schválení.

Předloha skupiny poslanců měla původně uzákonit pro stejnopohlavní dvojice možnost uzavírat manželství, cílem bylo zrovnoprávnit osoby s odlišnou sexuální orientací. Sněmovna nakonec v únoru schválila novelu, podle níž budou moci dvojice mužů či páry žen uzavírat dál partnerství, ne manželství, a to s většinou práv, jaká mají svazky muže a ženy. Výrazně omezené budou mít ale například právo na osvojení dítěte.

Novela občanského zákoníku má být účinná od příštího roku, od kdy by stejnopohlavní páry také už nemohly vstupovat do nynějšího registrovaného partnerství, které má nahradit partnerství bez přívlastku. Registrovaní nemají nyní podle zákona třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod, což má novela napravit.

Osvojení dítěte má být podle novely možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Přiosvojení adoptovaného dítěte jednoho z partnerů druhým z partnerů má být možné pouze na základě rozhodnutí soudu.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: archiv Senátu

Go to TOP