NSS začal řešit podání týkající se voleb prezidenta, na přezkum má 15 dnů

Nejvyšší správní soud obdržel k 30. listopadu 2022 celkem třináct podání týkajících se ochrany ve věci registrace kandidátní listiny pro lednovou volbu prezidenta republiky. Bezprostředně po vypršení lhůty k podání návrhů se sešel sedmičlenný Volební senát NSS a začal bezodkladně činit nezbytné procesní úkony, neboť pro soudní přezkum zákon stanoví velice krátkou lhůtu 15 dnů.

 

Pět návrhů pochází od kandidátů, jejichž registraci Ministerstvo vnitra odmítlo, respektive od občanů, kteří tyto kandidáty navrhli (navrhovatel Roman Hladík ve věci sp. zn. Vol 5/2022, navrhovatelé Karel Diviš a Tomáš Klvaňa ve věci sp. zn. Vol 7/2022, navrhovatel Karel Janeček ve věci sp. zn. Vol 9/2022, navrhovatel Pavel Zítko ve věci sp. zn. Vol 10/2022) a navrhovatel Libor Hrančík ve věci sp. zn. Vol 17/2022). Dále soud obdržel návrh na zrušení registrace kandidátní listiny Denisy Rohanové podaný skupinou senátorů, kteří podali kandidátní listinu Marka Hilšera (věc sp. zn. Vol 16/2022).

Na podatelnu Nejvyššího správního soudu bylo doručeno rovněž několik e-mailových podání od uživatele fantom98, za kterými je zřejmě nezaregistrovaná kandidátka Terezie Holovská. Jejich obsahem byl návrh na zrušení registrace kandidátních listin Tomáše Zimy, Pavla Fischera, Denisy Rohanové a Josefa Středuly. Protože však e-maily nebyly elektronicky podepsány, soud k nim nebude přihlížet.

Soudní přezkum upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky; pravomocí Nejvyššího správního soudu ve volbě prezidenta je ochrana ve věci registrace kandidátní listiny podle § 65 a § 68 uvedeného zákona a dále § 89 zákona č.150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Sedmičlenný volební senát Nejvyššího správního soudu v čele s předsedou senátu JUDr. Tomášem Langáškem, LL.M., se sešel již ve středu 30. listopadu, bezprostředně po vypršení lhůty k podání návrhů. Protože zákon stanoví pro soudní přezkum velice krátkou lhůtu 15 dnů, začal volební senát bezodkladně činit nezbytné procesní úkony (zejména obeslání účastníků řízení a vyžádání spisových materiálů od Ministerstva vnitra) tak, aby nejpozději ve čtvrtek 15. prosince 2022 o všech podáních rozhodl.

Soud doručuje usnesení s výzvami prostřednictvím Úřední desky soudu, www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska a zde Výzvy a sdělení soudu, kde budou zveřejněny i podané návrhy. S ohledem na krátkou lhůtu pro rozhodnutí stanovuje soud účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření v délce tří dnů. Účastníci řízení nechť ve vlastním zájmu sledují úřední desku.

Volební senát Nejvyššího správního soudu (senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí) rozhoduje o věcech ve složení: předseda senátu JUDr. Tomáš Langášek, LL.M., soudci JUDr. Josef Baxa, JUDr. Radan Malík, JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil. Ph.D., a soudkyně Mgr. Michaela Bejčková.

 

Zdroj:  Nejvyšší správní soud
Foto: canva.com

Go to TOP