Rok 2022 končí se 188 absolventy Dalšího vzdělávání advokátů

Potřetí a naposledy v roce 2022 byly ve Velké zasedací síni Kaňkova paláce slavnostně předány certifikáty absolventům projektu Další vzdělávání advokátů, které je opravňují využít 20% slevu na vzdělávací akce pořádané Odborem výchovy a vzdělávání v Praze a pobočkou ČAK v Brně, a to po dobu 3 let. Rok 2022 tak byl ukončen číslovkou 188 – tolik advokátek a advokátů doposud nasbíralo potřebný počet kreditů, které získávali účastí na seminářích, webinářích, konferencích a dalších vzdělávacích akcích.

„Děkuji vám za to, že se vzděláváte, že se stáváte kvalitními advokáty, kteří mohou svým klientům pomáhat lépe díky nabytým poznatkům a informacím,“ řekla přítomným JUDr. Lucie Dolanská Bánayiová, Ph.D., LL.M., která má jakožto členka představenstva České advokátní komory oblast vzdělávání ve své gesci.

Pokud by měli ostatní advokáti zájem se do Dalšího vzdělávání advokátů zapojit, bližší informace o projektu, stejně jako jeho pravidla, jsou k dispozici na webu ČAK.

 

 

 

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP