Odsouzení odpracují každoročně skoro milión hodin obecně

Obecně prospěšné práce jsou stále jedním z nejčastěji využívaných alternativních trestů, který soudy ukládají pachatelům trestné činnosti, u které horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let. Loni soudy uložily 6195 trestů obecně prospěšných prací. Je to sice méně než v uplynulých letech, ale díky spolupráci poskytovatelů OPP s probační a mediační službou, bývá trest lépe šitý na míru konkrétním pachatelům, takže ho úspěšně dokončí více odsouzených.

Na obecně prospěšných pracích odpracovali loni pachatelé 908 696 hodin. „Pokud bychom počítali hodinovou mzdu ve výši 100 Kč, stát, respektive poskytovatelé, mezi nimiž jsou úřady, školy, zdravotnická zařízení, sociální služby a další, ušetří téměř 100 milionů korun ročně. A to nepočítáme náklady na věznění, které díky tomu stát neplatí,“ uvedl náměstek Probační a mediační služby Marek Tkáč.

Nejčastěji trest obecně prospěšných prací dostávají pachatelé krádeží. Následují lidé, kteří maří výkon úředního rozhodnutí, na třetím místě jsou neplatiči výživného a dále následují činy výtržnictví, ohrožení pod vlivem návykové látky, poškození cizí věci, podvod… Trest nelze použít u trestných činů, jejichž horní hranice sazby převyšuje pět let.

„V praxi odsouzení nejčastěji vykonají úklidové, údržbové a další pomocné práce, které nevyžadují náročné zaučování. Ale pokud je odsouzený v určitém oboru například vyučený, může vykonávat i odborné práce,“ vysvětlil Tkáč. Všechny práce v obvyklém objemu 50-300 hodin jsou cíleny k obecně prospěšným účelům, pachatel je musí vykonat osobně, bezplatně a ve svém volném čase.

V současné době spolupracují probační úředníci po celé republice s 6300 poskytovateli, kteří nabízejí celkem 9200 míst. Probační službě předem oznamují své požadavky na druhy prací, počet klientů nebo například na roční období. Vyjadřují se také k tomu, zda jsou ochotni pracovat i s pachatelem násilného činu či zda se s odsouzeným chtějí předem setkat.

Probační úředníci také upozornili na to, že v některých okresech je poskytovatelů nedostatek. Odsouzenému totiž nelze uložit práce mimo okres jeho bydliště, pokud s dojížděním výslovně nesouhlasí.

S odsouzenými k obecně prospěšným pracím pracuje také arciděkan Radek Jurnečka, jehož libereckou farností mu zatím prošla zhruba stovka odsouzených. Udržují parky a pozemky farnosti nebo uklízejí v kostelích. „Zkušenosti s nimi jsou vesměs dobré, například se nestalo, že by odsouzení za krádeže někdy něco odcizili. Na druhou stranu se najdou i tací, kteří se snaží hodiny ošidit. Ale stále převažují ti, kteří to dotáhli v dobrém,“ uvedl arciděkan Jurnečka.

Vyšší úspěšnost je dána i tím, že obecně prospěšné práce jednotlivých odsouzených se konzultují s probačním úředníkem. „Jsme mu schopni připravit místo tak, aby co nejvíce odpovídalo jeho specifikům,“ doplnila liberecká probační úřednice Gabriela Fialová, která následně, stejně jako její kolegové napříč republikou, s poskytovateli vyjednají pracovní zařazení pachatele a společně s nimi kontrolují, zda pachatel trest plní.

Pokud pachatel do roka svůj alternativní trest neodpracuje, soud mu jej může přeměnit na domácí vězení nebo klasický výkon trestu, případně na peněžitý trest. Motivací k jeho zdárnému dokončení ba mohlo být i to, že může v dalším životě pokračovat „s čistým štítem“, protože pokud odsouzený svůj čin odpracuje, je mu záznam z rejstříku trestů vymazán a hledí se na něj, jako by souzen nebyl.

(dak)

Foto: pixabay

Go to TOP