Na digitalizaci justice vyčerpal resort spravedlnosti 88,2 milionů Kč

Ministerstvo spravedlnosti plánuje čerpat z Národního plánu obnovy celkem 416,5 milionu korun, a to na projekty spojené s digitalizací justice. Většinu z této sumy – 343,5 milionu – by měla proplatit Evropská unie. Do konce září úřad vyčerpal 88,2 milionu, a to téměř výhradně na projekt audiozáznamů ze soudních jednání a jejich přepisů do textové podoby.


Projekt zvukových nahrávek ze soudních síní by měl z národního plánu do konce příštího roku získat celkem 209 milionů korun, z toho 37 ze státního rozpočtu a zbytek z evropských peněz. Dalších 110 milionů korun má jít do konce roku 2024 na projekt „digitální transformace“, na který ministerstvo doposud čerpalo 2,2 milionu.

Na další tři plánované projekty, jako jsou videokonference, portál justice a posílení infrastruktury pro digitální pracoviště, do konce září zatím žádné peníze z plánu obnovy nešly. Posílení infrastruktury počítá s celkovými náklady ve výši 40 milionů korun, videokonference s 37,5 miliony a justiční portál s 20 miliony korun.

Aplikace pro přepis zvukových nahrávek z jednání do textové podoby má sloužit zejména pro převedení doslovných přepisů záznamů soudních jednání, vyhotovování protokolů ze soudního jednání či přepis diktovaných rozsudků do psané formy. Jedním z dříve prezentovaných záměrů ministerstva je také pořízení zabezpečeného virtuálního úložiště, které by soudům zajistilo ke zvukovým nahrávkám jednotný přístup.

Národní plán obnovy je podkladem pro čerpání peněz z mimořádného fondu, který vytvořila Evropská unie k ekonomickému zotavení členských států po pandemii covidu-19. Na Česko připadá 179 miliard korun. Plán má šest hlavních oblastí – vedle digitální transformace, pod níž spadá i digitalizace justice, jsou to infrastruktura, vzdělávání a trh práce, podpora podnikání po pandemii, zdravotní prevence a vývoj a inovace. Podporu z plánu lze čerpat nejpozději do konce roku 2026.

 

Zdroj: ČTK; justice.cz
Foto: canva.com

Go to TOP