ČAK je hostitelkou mezinárodního semináře o rodinném právu v EU

Poslední letošní akcí ČAK, navíc s mezinárodní účastí, je seminář Training of Lawyers on EU instruments in Family Law, který se uskuteční dne 19. prosince 2022 od 9 hodin v Praze v prostorách ČAK, Myslíkova 258/8.

 

Seminář pořádá ČAK ve spolupráci s Nadací evropských advokátů (ELF) v rámci EU projektu CIVILAW, jehož je ČAK partnerem. Účastníky kromě českých advokátů budou kolegové z Řecka, Rumunska, Španělska, Itálie, Kypru a Polska.

Přednášející se budou zabývat tématy soudní příslušnosti ve věcech manželských a rodičovských, mezinárodními únosy dětí, ale i uznáním, vykonatelností a výkony rozhodnutí ve věcech rodinných, ve věcech majetkových poměrů manželů a také majetkovými důsledky registrovaného partnerství. Dostatek času bude také na dotazy, stejně jako na vzájemnou mezinárodní diskusi.

Seminář proběhne v anglickém jazyce, registrační poplatek činí 500 Kč. Jména řečníků budou postupně upřesněna.

 

 

V případě zájmu o účast či pro více informací se obracejte na: slovackova@cak.cz. Na registraci však je už jen poslední týden, uzávěrka přihlášek je již 2. prosince 2022!


Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP