Vyškolení lidé s trestní minulostí budou součástí systémové změny v justici

Nezisková organizace RUBIKON Centrum uspořádala minulý týden v Ostravě intenzivní vzdělávací program pro sedm žen a šest mužů s trestní minulostí. Učili se, jak svou zkušenost z výkonu trestu využít při odstraňování překážek, které brání reintegraci bývalých odsouzených do společnosti. Školení je stěžejní aktivitou projektu „Na našem hlase záleží“, který RUBIKON Centrum realizuje v partnerství s norskou organizací Wayback a Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV).

 

„Program je opravdu nabitý,“ říká garantka projektu a jedna z lektorek, Terezie Horváthová z ostravské pobočky RUBIKON Centra. „Účastníci a účastnice se dozvěděli o základech lobbingu, jak funguje legislativní proces a jak spolupracovat s dalšími aktéry. Prošli mediálním tréninkem, zvýšili své prezentační dovednosti, vyzkoušeli si storytelling, argumentaci a vyjednávání. Nezapomněli jsme ani na techniky psychohygieny a sebezkušenosti.“ Klíčovou součástí kurzu je předání dobré praxe norského partnera, organizace Wayback, tvořené výhradně lidmi s trestní minulostí. Její ředitel Johan Lothe (na snímku) kromě lektorování vedl 16. listopadu seminář pro odborníky, na kterém představil zapojování lidí se zkušeností z výkonu trestu odborníkům ze státních institucí, samosprávy, akademické i neziskové sféry.

„Myšlenka zapojování lidí s žitou zkušeností do systémových změn v trestní justici a vězeňství je v Česku nová a může budit nedůvěru,“ přiznává Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra. A dodává: „Vzděláváme lidi, kteří již mají svou trestní minulost zpracovanou, podařilo se jim začlenit se do společnosti a chtějí pomáhat lidem ve stejné situaci, v jaké byli sami. Mohou pracovat přímo s klienty jako peer mentoři, nebo se s naší pomocí posunou na další úroveň. Způsobů, jak mohou svou svého druhu expertní zkušenost využít, je celá škála – od sdílení svých příběhů v médiích, přes připomínkování dokumentů v pracovních skupinách či poradních sborech až po skutečnou advokační práci.“

Na začátku vzdělávacího programu vyjadřovali účastníci a účastnice svá očekávání. Jedna věta se v nich opakovala mnohokrát: „Chci být součástí změny.“

Projekt „Na našem hlase záleží“ pokračuje dále do března 2024. Absolventi a absolventky vzdělávacího programu tak budou mít čas využít s podporou supervizí a intervizí své nově nabyté znalosti a dovednosti.

 

Zdroj: RUBIKON Centrum
Foto: RUBIKON Centrum

 


RUBIKON Centrum, z. ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

Wayback je norská nezisková organizace tvořená výhradně lidmi s trestní minulostí. Jádrem její činnosti je mentoring. Mentoři podporují současné i bývalé odsouzené v pěti hlavních oblastech: bydlení, finance, sociálních sítí/vztahů, zdraví a zaměstnanosti. Wayback má 20 plně vyškolených mentorů, kanceláře v pěti norských městech a realizuje aktivity ve 42 z 58 norských věznic.

Asociace organizací v oblasti vězeňství, z. s. (AOOV), je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, usilujících o vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a o obnovu trestným činem narušených vztahů.

Projekt Na našem hlase záleží: Zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězeňství

 

Go to TOP