Prosincový Bulletin advokacie končí sudý rok PF od Lubomíra Lichého

Závěrem mimořádně obtížného roku 2020 snad čtenáře potěší mimořádná obálka právě vycházejícího Bulletinu advokacie číslo 12 s PF 2021. Ta je z dílny dlouholetého spolupracovníka Bulletinu advokacie, malíře, karikaturisty a ilustrátora Lubomíra Lichého, stejně jako i další ukázky z jeho díla, které doprovázejí gratulační redakční dvoustranu k Lichého pětasedmdesátým narozeninám. 

Zatímco chystanou výstavu Lubomíra Lichého na půdě ČAK přísná protiepidemická opatření jistě jen odsunula, bohužel nanejvýš aktuální zůstává úvodní příspěvek Aktualit, kterým je úvaha člena představenstva ČAK JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, o tom, co by další trvání pandemie mohlo znamenat pro pořádání sněmu České advokátní komory, který by se měl konat na podzim 2021. Najdete ho i na Advokátním deníku.


Zajímavá a praktická témata přináší ale i odborná část dvanáctky.
Tu otevírá článek Mgr. Dominika Vítka a Mgr. Lenky Suchánkové, LL.M. Advokátní tajemství v cloudu, v němž se jeho autoři zamýšlejí nad tím, zda lze ochranu důvěrných klientských informací účinně zabezpečit i v cloudovém prostředí, a to zejména ve vztahu k pravomocem orgánů činných v trestním řízení.

Druhým „advokátním“ tématem je příspěvek JUDr, Lenky Náhlovské Důvěrnost komunikace klienta s advokátem z pohledu tzv. internal investigations. Inspiraci pro úvahy autorky o možném „zneužití“ výsledků interního vyšetřování orgány činnými v trestním řízení pro trestní stíhání a případné usvědčení právnické osoby přinesla nedávná německá kauza Jones Day, při které došlo k zabavení spisů o interním vyšetřování pro účely vedení trestního řízení.


Vybrané problémy oceňování v reorganizaci v kontextu nového zákona o znalcích
, to je název dalšího příspěvku od autorů nad jiné povolaných, ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti JUDr. Martina Richtera, Ph.D., a Mgr. Ing. Kláry Vítkové, vedoucí oddělení insolvenčního na stejném ministerstvu. Na příkladu vybraného insolvenčního řízení identifikovali faktory, které ovlivňují kvalitu znaleckého posudku, analyzovali jejich vliv na průběh řízení a nastínili možnosti omezení jejich negativního vlivu, které nabízí nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, spolu s příslušným prováděcím předpisem.

Inspirujícím příkladem je i článek Mgr. Ing. Martina Lukáše a Mgr. Davida Hlaváčka, LL.M., Zvrácení likvidace nařízené soudem mimo režim opravných prostředků, který na případu z praxe popisuje postup podle § 4a odst. 1 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev jako prakticky jedinou možnost zvrácení likvidace nařízené soudem mimo režim opravných prostředků.


Přejeme vám šťastné a klidné Vánoce, zpestřené i četbou celého nového čísla Bulletinu advokacie, a v novém roce hlavně zdraví!


Redakce BA+AD
Obrázky: Lubomír Lichý

 

Go to TOP