Windfall Tax: Na koho se bude vztahovat, jak se bude vypočítávat a jak platit?

Návrh nové daně z neočekávaných zisků, tzv. Windfall Tax, schválil na své schůzi 24. listopadu Senát. Účinnost zákona je stále očekávaná k 1. 1. 2023. Pojďme si shrnout, na koho by se dle tohoto pozměňovacího návrhu měla daň vztahovat, jak se bude vypočítávat její výše a jak se bude platit.

 

Administrativní uchopení

– Správcem daně z neočekávaných zisků bude Specializovaný finanční úřad.

– Daň bude deklarována na zvláštním daňovém přiznání k dani z neočekávaných zisků.

 

Poplatník daně z neočekávaných zisků

 

Banka za následujících podmínek:

– za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhne ročních čistých úrokových výnosů alespoň 6 mld. Kč;

– a zároveň v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne ročního čistého úrokového výnosu alespoň 50 mil. Kč.

 

Poplatník, který není banka:

– jestliže za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhl sám nebo za všechny členy konsolidované skupiny rozhodných příjmů ve výši alespoň 2 mld. Kč, a to z následujících rozhodných činností:

  • těžba a úprava černého uhlí, těžba ropy a zemního plynu;
  • výroba koksárenských a rafinovaných ropných produktů;
  • výroba, přenos a rozvod elektřiny (s určitou výjimkou);
  • výroba plynu, rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí;
  • velkoobchod s kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky;
  • potrubní doprava ropovodem nebo plynovodem;

– a zároveň v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne sám rozhodných příjmů z výše uvedených činností alespoň 50 mil. Kč.

Přísnější režim platí pro těžařské společnosti a společnosti, které provozují výrobu koksárenských a rafinovaných ropných produktů, jež budou podléhat dani z neočekávaných zisků, pokud:

– příjmy z těchto činností dosáhly v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) alespoň 50 mil. Kč;

– a zároveň příjmy z těchto činností za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 tvořily alespoň 25 % jejich ročního úhrnu čistého obratu.

 

Rozhodný příjem

Rozhodným příjmem, který představuje základní parametr pro vstup do daně z neočekávaných zisků, se rozumí:

– roční čistý obrat, který plyne z výše uvedených rozhodných činností;

– a zároveň se jedná o tuzemský příjem, který je zdaňovaný na území ČR.

Do rozhodných příjmů se však nezahrnují příjmy z vnitroskupinových dodávek elektřiny a plynu pro vlastní spotřebu (jako materiálový vstup) ostatních členů skupiny.

 

Období uplatnění daně z neočekávaných zisků

Daň z neočekávaných zisků se bude platit za kalendářní roky 2023 až 2025, resp. zdaňovací období, která budou spadat do tohoto časového úseku.

 

Základ daně z neočekávaných zisků

Základ daně se bude počítat následujícím způsobem:

od upraveného aktuálního základu daně se odečte průměr upravených základů daně za roky 2018 až 2021.

– Základ daně z neočekávaných zisků vychází z upraveného „obecného“ základu daně, nové dani tedy budou podléhat neočekávané zisky z veškeré činnosti poplatníka.

 

Sazba daně z neočekávaných zisků

– Sazba daně z neočekávaných zisků bude činit 60 %.

 

Jak se bude daň z neočekávaných zisků platit?

– Daň z neočekávaných zisků se bude platit ve stejných lhůtách jako daň z příjmů právnických osob z obecného základu daně.

– Bude zavedeno zvláštní řešení záloh na daň z neočekávaných zisků, které se budou platit již v průběhu roku 2023.

 

Ing. Roman Ženatý, partner, Deloitte Advisory s. r. o., a Ing. Josef Machýček, Senior Manager, Deloitte Czech Republic. Text byl převzat s laskavým svolením redakce dReportu.
Foto: canva.com

Go to TOP