Pražské sdružení JČP zve na seminář k bytovému spoluvlastnictví

Zajímavý seminář na téma Bytové spoluvlastnictví po novele pořádá ve čtvrtek 24. listopadu 2022 Pražského sdružení Jednoty českých právníků v Justiční akademii v Hybernské ulici v Praze. Přednášející JUDr. Pavla Schodelbauerová z Odboru bydlení, realitní činnosti a veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj, se bude mimo jiné věnovat změnám v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků, nové úpravě prodeje jednotky, změnám v úpravě stanov SVJ a v rozhodování per rollam či zavedení náhradního shromáždění.

 

Seminář

Bytové spoluvlastnictví po novele

čtvrtek 24. listopadu 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

přednáškový sál Justiční akademie, Hybernská 1006/18 (I. poschodí), Praha – Nové Město

Seminář bude streamován.

 

Přednášející: JUDr. Pavla Schödelbauerová, Odbor bydlení, realitní činnosti veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Program

 • změna obsahu prohlášení vlastníka
 • nový režim změn prohlášení vlastníka
 • změny v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků
 • změny v příspěvcích a „převzetí“ části stanov do obsahu prohlášení podle přechodných ustanovení
 • změny služeb (zálohy, počet osob, vady vyúčtování…)
 • nová úprava prodeje jednotky
 • změny v přechodu dluhů
 • změny v režimu při neexistenci SVJ
 • změny v úpravě stanov SVJ
 • změny ve svolávání a působnosti shromáždění
 • zavedení náhradního shromáždění
 • změny v rozhodování per rollam

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

Souhrnné informace lze získat na stránkách: www.jednotaceskychpravniku.cz

 

Přihlásit se na semináře je možné

Účastnický poplatek Seminář Odpolední přednáška
Základní 1800 Kč 500 Kč
Snížený* 1200 Kč 300 Kč

*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult uhrazují snížený účastnický poplatek.

 

Úhradu účastnického poplatku lze provést

a) platební kartou, nebo

b) na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení, k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení, nebo

c) bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, symbol 0308, variabilní symbol je vždy kód příslušné vzdělávací akce (např. 122 apod.) a ve zprávě pro příjemce platby nutno uvést jméno a příjmení účastníka.

 

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Další informace podá koordinátorka akce JUDr. Eva Barešová, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

Go to TOP