Vězeňská služba žádá advokáty o omezení kontaktů s klienty ve vězení

Generální ředitel Vězeňské služby ČR generálmajor PhDr. Petr Dohnal zaslal předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi dopis, v němž

Generální ředitel Vězeňské služby ČR generálmajor PhDr. Petr Dohnal zaslal předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi dopis, v němž v rámci opatření proti šíření nemoci COVID-19 požádal, aby advokáti podle možností dočasně dávali přednost nepřímému kontaktu s klienty, kteří jsou umístěni ve věznicích. Vězeňská služba také zavedla povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů. 

Vězeňská služba ČR, vzhledem k aktuální situaci, s okamžitou platností zavedla plošné opatření, a to měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem všem osobám vstupujícím do vězeňských zařízení na vstupu či vstupní bráně. V případě, že je naměřena tělesná teplota 38°C a vyšší, není možné z výše uvedených důvodů vpustit takovouto osobu do prostor organizační jednotky.„Vězeňská služba ČR také informuje osoby, které pociťují respirační či jiné zdravotní obtíže, aby nejezdily na návštěvy za vězněnými osobami,“ sdělila její mluvčí Petra Kučerová.

„Vězeňská služba je v tomto ohledu potencionálně zranitelnou institucí, jelikož ji na rozdíl od škol, řady úřadů, továren a některých dalších institucí nelze uzavřít a její chod musí být za jakékoliv situace z důvodu bezpečnosti zachován. Proto k celé věci přistupujeme velmi zodpovědně,“ zdůraznila Petra Kučerová a dodala, že sbor přijatá opatření průběžně vyhodnocuje a je připravený reagovat na případné změny situace i na krizový stav v případě vypuknutí epidemie.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP