ESLP: Státy musí důrazně reagovat na homofobní útoky

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že státy při stíhání homofobních trestných činů mají motivaci pachatelů nejenom umět pojmenovat, ale také z ní vyvodit náležité právní důsledky. Více informací k rozsudku naleznete v aktuálním vydání Zpravodaje k lidským právům.

 

Podle rozsudku štrasburského soudu ve věci Stoyanova bulharský stát nedostál své povinnosti dostatečně reagovat na násilné trestné činy motivované nesnášenlivostí vůči skutečné nebo domnělé sexuální orientaci oběti. V daném případě skupina mladíků v parku zavraždila šestadvacetiletého muže, protože se jim jevil jako gay.

Kromě zmíněného případu naleznete v daném čísle čtvrtletníku Kanceláře vládního zmocněnce také shrnutí rozsudku Grosam, kde Česká republika těsným poměrem hlasů neobstála před štrasburským soudem kvůli nastavení tuzemského systému kárného řízení proti exekutorům. V této věci ovšem vláda požádala o postoupení věci velkému senátu, takže rozsudek zatím není pravomocný.

 

Aktuální vydání Zpravodaje nabídne shrnutí i dalších významných rozsudků a rozhodnutí vůči České republice a dalším státům. Přečíst si tak můžete anotace k tématům asistované sebevraždy, odběru biologického materiálu pro účely trestního řízení, vyšetřování úniku informací z policejních databází do médií nebo právu zástupce odborové organizace odmítnout přijmout nové členy.

Ve svém posledním úvodníku upozornil bývalý šéf Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP a nově zvolený zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm mimo jiné na aktuální počin KVZ, kterým je pravidelný podcast s názvem Mezisoudy. Každý čtvrtek až do Vánoc budete moci zhlédnout jeden tematicky zaměřený díl, v nichž se dozvíte víc o problematice, o které toho Zpravodaj neříká tolik – rozhovory se zaměří na provádění mezinárodních rozsudků a rozhodnutí vydaných v českých případech.

Dále Vít Alexander Schorm zmínil nově vydaná a online dostupná skripta nazvaná Evropská úmluva o lidských právech: Praktický průvodce, která sepsal mírně rozšířený kolektiv pracovníků KVZ v rámci projektu Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv financovaného z Norských fondů.

 

 

Poslední číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších vydání naleznete ZDE.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.

 

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Foto: archiv ESLP a KVZ

 

 

Go to TOP