Ministr spravedlnosti zřídil Pracovní skupinu expertů pro znalecké právo

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., pokračuje v naplňování Programového prohlášení vlády v oblasti znalectví. Již v létě předložil do legislativního procesu návrh novelizace vyhlášky o znalečném. Cílem je zvýšit odměny znalců směrem k úrovni odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti této profese.

 

Aktuálně také zřídil Pracovní skupinu expertů pro znalecké právo.

Účel expertní skupiny:

  • podílet se zejména na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti znaleckého práva
  • dávat připomínky k návrhům dotýkajícím se právní úpravy znaleckého práva
  • vyjadřovat se k aktuálním výkladovým otázkám a aplikační praxi
  • dávat Ministerstvu spravedlnosti doporučení k problematice znalectví

Složení expertní skupiny:

V zájmu zajištění komplexního pohledu na danou oblast se expertní skupina skládá z odborníků z řad zainteresovaných subjektů – tedy jak zadavatelů a příjemců znaleckých posudků, tak i jejich zpracovatelů. Jejími členy jsou proto zástupci znalecké profese a příslušných resortů, tj. zejména Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, dále zástupci sféry ekonomické a justiční, včetně zástupců orgánů činných v trestním řízení (státních zastupitelství a policie), dále advokátního stavu a akademické obce.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv MSp

 

 

Go to TOP