Sněmovna schválila rozsáhlou změnu zákona o obchodních korporacích

Sněmovna schválila dnes 21. ledna 2020 rozsáhlou vládní novelu zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů. Na návrh Senátu do ní vložila volnější úpravu podmínek pro výplatu pevného podílu na zisku u společností s ručením omezením. Předlohu dostane k podpisu prezident republiky. Změna zákonů týkajících se obchodních korporací má zpřehlednit právní úpravu a snížit regulatorní zátěž podnikatelů. Umožní například rušit neaktivní firmy, což má bránit jejich možnému zneužití k podvodům.

Nynější zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že pevný podíl na zisku je v případě společnosti s ručením omezením splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, z níž právo na podíl na zisku vyplývá. Senát navrhl rozšířit toto ustanovení tak, že tříměsíční lhůta bude platit jen tehdy, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová 21. ledna 2020 řekla, že ministerstvo spravedlnosti tuto úpravu původně považovalo za nadbytečnou, ale návrh Senátu nakonec podpořila.

Na rozdíl od původního vládního záměru zachovává novela zákona o obchodních korporacích právo zaměstnanců na zastoupení v dozorčích radách velkých akciových společností. Nyní volí zaměstnanci společností s více než 500 pracovníky třetinu členů dozorčích rad. Vláda v novele navrhla, aby volili jen jednoho. Předloha ale ve vládní verzi také předpokládala tříčlenné dozorčí rady, pokud stanovy neuvádějí něco jiného. Sněmovna však při závěrečném hlasování dala přednost návrhu na zachování současného stavu.

Schválená předloha také umožní soudům nařídit likvidaci neaktivních obchodních korporací. Podmínkou bude, že společnost dvakrát po sobě nezaloží do sbírky listin účetní závěrku a současně nebude možné tuto společnost kontaktovat. Opatření má zabránit existenci neaktivních společností, které mohou sloužit pro daňové podvody a nelegální aktivity.

Změny mají také zajistit větší transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev v situacích, kdy je členem jejich voleného orgánu právnická osoba. U takové právnické osoby bude muset být nově vždy dohledatelná fyzická osoba, která jejím jménem jedná a kterou lze případně volat k odpovědnosti.

 

Zdroj: ČTK

foto redakce AD

Go to TOP