Právní stát tvoří podstatu evropské identity, zaznělo na semináři v Brně

„Unie je založena na právním státě. Pokud tato základní hodnota není respektována, všechny ostatní hodnoty se stávají prázdnými sliby,“ řekl předseda soudního dvora EU Koen Lenaerts ve své úvodní řeči přednesené na mezinárodním semináři na téma „Právní stát jako základní hodnota Evropské Unie (Rule of Law as the Fundamental Value of the European Union / L’État de droit en tant que valeur fondamentale de l’Union européenne)“ pořádaném u příležitosti českého předsednictví v Radě EU Nejvyšším správním soudem v Brně.

 

Pozvání místopředsedkyně NSS JUDr. Barbary Pořízkové na tuto významnou mezinárodní akci přijali významní představitelé evropské i české justice. Spolu s předsedou Soudního dvora EU Koenem Lenaertsem a předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavlem Rychetským, dr. h. c., zavítala do Brna řada soudců Soudního dvora, předsedové a další zástupci nejvyšších správních soudů z Německa, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Švédska, Finska a Slovenska, české osobnosti právnického života působící doma i v Evropě a zástupci Komise a výkonné moci.

Téma semináře nebylo zvoleno náhodně. Právní stát tvoří podstatu evropské identity, společná budoucnost Evropy bez něj není myslitelná. To je třeba si připomínat zvláště nyní, kdy čelíme výzvám, které byly ještě před několika měsíci nepředstavitelné. Budeme i nadále prosazovat pevnost a neměnnost principů právního státu jako základní hodnoty našeho společenství, a tím i inspirovat ostatní, anebo ze svých požadavků slevíme? Jaké důsledky plynou ze zásahů členských států do nezávislosti soudní moci? Kde je míra, kdy máme zatáhnout za pomyslnou záchrannou brzdu a jaká je v této souvislosti úloha Soudního dvora, Komise, Rady či jednotlivých členských států a jejich soudů? To vše jsou otázky, které na semináři zazněly.

Předseda Koen Lenaerts ve své úvodní řeči vyzdvihl aktuálnost a důležitost tohoto tématu: „Unie je založena na právním státě. Pokud tato základní hodnota není respektována, všechny ostatní hodnoty se stávají prázdnými sliby.“ Rovněž zdůraznil, že „jakýkoliv nepatřičný zásah do nezávislosti vnitrostátních soudců spouští dominový efekt tím, že podkopává vzájemnou důvěru a jednotné uplatňování práva Unie, a tím přímo ohrožuje právní stát v EU jako celku. Takové útoky na soudnictví v jednom členském státě proto nelze odsunout stranou jako ‚záležitost někoho jiného‘. Naopak, vzhledem k zásadnímu postavení soudní nezávislosti v právním řádu EU jde o ‚záležitost každého‘.“

Diskuse se vedla o způsobech, jak udržet, posílit, ale také obnovit důvěru a dialog mezi všemi členskými státy a jejich soudy, a to jak na půdorysu nedávných rozhodnutí Soudního dvora, tak ve světle současné mezinárodní situace. Hovořilo se i o mechanismech kontroly ze strany Komise a Rady nebo o roli národních soudů při uplatňování evropského práva.

Ačkoliv se může zdát, že jde o téma abstraktní či vzdálené, ve skutečnosti se princip právního státu projevuje v našem každodenním rozhodování velmi konkrétně. Zvlášť v současné době si uvědomujeme, jak je důležité tuto hodnotu chránit.“ uzavřela seminář místopředsedkyně Barbara Pořízková.

Podrobný program mezinárodního semináře je dostupný ZDE (v angličtině) a ZDE (ve francouzštině).

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: archiv NSS

 

Go to TOP