Vláda podpořila zrušení automatického zřizování datových schránek od ledna

Na svém jednání dne 2. listopadu schválila vláda zrušení automatického zřízení datové schránky pro občany, které mělo začít platit v lednu 2023. Návrh novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, nyní dostane k posouzení Poslanecká sněmovna. Poslanci by se jím mohli začít zabývat na schůzi, která začne 15. listopadu.

 

Automatické zřízení schránky mělo začít v lednu fungovat pro občany poté, co se ke kterékoli digitální službě státu přihlásí například bankovní identitou nebo eObčankou. Zavedení povinnosti od ledna příštího roku označilo ministerstvo vnitra za ambiciózní. Navrhlo návrat k dosavadní úpravě, podle které se datová schránka fyzické osobě zřídí výlučně na její žádost.

„V kontextu aktuální společenské situace se úprava jeví být příliš ambiciózní a ze strany fyzických osob je automatické zřizování datové schránky, jejíž případná deaktivace vyžaduje aktivní úkon fyzické osoby, vnímáno jako příliš zatěžující,“ uvedli předkladatelé v materiálu pro jednání vlády.

Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bylo loni schváleno jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona automaticky dostanou dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu datových schránek, z toho asi tři čtvrtě milionu bylo zřízeno povinně a 910.000 dobrovolně. Schránku si dosud musely povinně zřídit úřady nebo právnické osoby, dobrovolně si ji pak může založit každý občan.

Prostřednictvím datové schránky lze podat daňové přiznání, zažádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče nebo například zaslat omluvenku dítěti do školy. Informace k datovým schránkám jsou na webech www.chcidatovku.cz a www.mojedatovaschranka.cz.

Návrh na zrušení automatické povinnosti zřizování datových schránek těm, kteří se například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem poprvé přihlásí od příštího roku ke kterékoliv digitální službě státu, ve sněmovně nedávno předložil jako pozměňovací poslanec Petr Letocha. Výbor pro veřejnou správu plénu schválení tohoto návrhu nedoporučil. Poslanecká sněmovna bude o úpravě k vládní předloze, jež zejména zřizuje Digitální a informační agenturu, hlasovat v pátek 4. listopadu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: MV

Go to TOP