Ukrajinští advokáti pomáhají, kde je třeba. ČAK pomáhá kolegům z UNBA

Na frontě vojákem, v civilu právníkem. Ukrajinští advokáti pomáhají armádě všude, kde je potřeba – ve volných chvílích distribuují humanitární pomoc, nebo se věnují vojenskému výcviku, někteří z nich se zapojili přímo do bojů na frontě, několik jich padlo… Od prvních dnů konfliktu podporuje Ukrajinskou národní advokátní komoru (UNBA) mezinárodní odborná komunita advokátů. Do fondu UNBA určeného na pomoc jejím členům a jejich rodinám již přispělo mnoho zahraničních dárců, mimo jiné i Česká advokátní komora – ta je s 80 000 dolary, resp.  takřka 3 000 000 korun, dárcem nejštědřejším.       

 

Hrdinství a obětavosti členů teritoriálním obrany, jejímiž členy jsou i advokáti, byla věnována reportáž České televize „Na frontě vojákem, v civilu právníkem. Ukrajinští advokáti pomáhají, kde je zrovna potřeba“ (zhlédnout ji můžete ZDE). Jak v ní zaznělo, pokud „nejsou advokáti přímo nasazeni do bojů, věnují se svému civilnímu zaměstnání – advokacii. O víkendech se ale scházejí a cvičí střelbu, zdravovědu a školí se v rozpoznávání nastražených výbušnin…“

Podle informací ČT „batalion advokátů nakoupil a předal civilistům od začátku války sto tun humanitární pomoci. A několik advokátů, kteří se zapojili do bojů, již padlo na frontě… Do fondu pro jejich rodiny zřízeného UBNA přispěli i zahraniční dárci – například členové České advokátní komory darovali 80 000 dolarů z celkové částky více než 3 000 000, kterou mezi sebou vybrali (za dalších 300 000 pak byl nakoupen zdravotnický materiál věnovaný neurochirurgickému pracovišti Univerzitní nemocnice v Užhorodu).  Celkem získala Ukrajinská národní advokátní komora od dárců 302 727 dolarů a poskytla pomoc ve výši 238 618 dolarů.“

 

Česká advokátní komora se do pomoci ukrajinským kolegům zapojila hned po začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu. V únoru spustila projekt ADVOKACIE NA POMOC UKRAJINĚ, jehož součástí je jednak seznam advokátů, kteří mají zájem PRO BONO pomáhat lidem, jež v důsledku válečného konfliktu odešli z vlasti a potřebovali pomoc, ale také speciální transparentní účet, na který mohou advokáti posílat své příspěvky na pomoc Ukrajině a ukrajinským kolegům.

ČAK děkujeme všem advokátkám a advokátům, kteří se do projektu již zapojili a pomáhají!

 

Redakce AD, Česká televize
Foto: Česká televize

 

 

 

 

Go to TOP