Vláda podpořila obnovení lustrační povinnosti pro členy vlády i náměstky

Členové vlády i jejich náměstci možná znovu dostanou povinnost prokázat se před jmenováním do funkce čistým lustračním osvědčením. Příslušný návrh minulý týden schválila vláda. Lustrační zákon se v minulosti na členy vlády vztahoval, povinnost však zanikla po přijetí zákona o státní službě. Podle návrhu Ministerstva vnitra kvůli nynější právní úpravě vznikají neodůvodněné rozdíly.


„Podle platné právní úpravy vznikají neodůvodněné rozdíly v prokazování skutečností souvisejících s totalitním režimem, kdy na osoby, které mají politickou i odbornou rozhodovací pravomoc, se lustrační zákon nevztahuje, na jejich podřízené, jejichž pravomoc rozhodovat je omezenější, však ano,“
uvedlo MV v předkládací zprávě. Cílem je podle ministerstva posílení právní jistoty demokratického státu a znovunaplnění původního záměru zákona.

Ministr vnitra Vít Rakušan připomněl, že jde o závazek z programového prohlášení současné vlády. „Ministři nemají být ti, kdo někdy před listopadem 1989 udávali svoje kamarády, příbuzné, sousedy, ti, kdo spolupracovali velmi aktivně s totalitním režimem.“

Ministerstvo v novele také navrhlo umožnit žádat o osvědčení rovněž elektronicky a poplatek zaplatit bezhotovostně. V současnosti může žadatel o vydání lustračního osvědčení žádat jen v listinné podobě a správní poplatek uhradit pouze kolkovou známkou.

Proti návrhu se postavila Legislativní rada vlády. Kritizovala, že zpřísnění má být selektivní, aniž by byla výběrovost jakkoliv zdůvodněna. Aby byly rozdíly zahlazeny, musel by se podle členů rady zákon vztahovat i na prezidenta, členy parlamentu, hejtmany a starosty. Členové LRV také upozornili na nálezy Ústavního soudu, podle kterých se potřeba lustračního zákona postupem času snižuje, jeho zpřísnění by tak podle nich nebylo v souladu s ústavním pořádkem. Podle důvodové zprávy materiálu je ale návrh v souladu s rozhodnutími ÚS.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP