MSp odeslalo do připomínkového řízení návrh zákona o státním zastupitelství

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele zákona o státním zastupitelství, kterou dnes, tedy 25. října 2022, odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení, sedmileté funkční období nejvyššího státního zástupce. Zpřesnění podmínek pro odvolání šéfa žalobců z funkce ale návrh – v rozporu s programovým prohlášením vlády – neobsahuje. Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., k tomu uvedl, že se koalice na problematice způsobu jmenování a odvolávání neshodla. Očekává, že nad návrhem se ještě bude diskutovat ve vládě i v Parlamentu.

 

Návrh novely zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, odeslalo Ministerstvo spravedlnosti dne 25. října do připomínkového řízení. „Text předkládané novely byl schválen koaličními stranami, vyjma ustanovení o způsobu jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce. Proto je v textu zachován stávající právní stav s tím, že byla stanovena doba výkonu funkce nejvyššího státního zástupce,“ vysvětlil úřad na webu ministerstva.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že do konce letošního roku dokončí návrh novelizace zákona, která přinese změny v postavení vedoucích státních zástupců. „Konkrétně zavedeme funkční období, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce,“ napsala.

Podle aktuálního návrhu by tak i nadále platilo bez dalšího omezení či podmínek, že nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti. Novinkou je omezení časově doposud neomezeného mandátu šéfa žalobců na sedm let. Návrh také výslovně stanoví, že nejvyšším státním zástupcem může být jmenován pouze státní zástupce s nejméně desetiletou právní praxí ve funkci státního zástupce, soudce či advokáta, „který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi, zkušenostmi s výkonem řídící funkce a morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu této funkce“.

Novela dodává, že nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem více než jednou a že se šéfem žalobců nemůže stát státní zástupce, jemuž bylo pravomocným rozhodnutím uloženo kárné opatření – pokud nebylo zahlazeno.

Sedmileté funkční období zavádí návrh i pro ostatní vedoucí státní zástupce. Počítá také s jejich odvolatelností v rámci kárného řízení.

 

Zdroj: ČTK, MSp
Foto: archiv MSp

 

Go to TOP