Rodinní advokáti se učili vyjednávat na workshopu z cyklu Hojivá advokacie

Vyjednávání patří mezi nezbytné advokátní kompetence, proto Unie rodinných advokátů uspořádala 4. října 2019 workshop nazvaný Advokátní vyjednávání, jehož vedení se zhostil odborník na slovo vzatý – Ing. Vladimír Nálevka ze společnosti Interquality.

Jaké byly nejzajímavější závěry a poznatky? Sympatie a antipatie zásadně ovlivňují vyjednávání, stejně jako čas. Aby bylo vyjednávání úspěšné, musí obě strany mít a chtít něco nabídnout. Míra spokojenosti s výslednou dohodu nesouvisí s dosaženým výsledkem, protože mnohem důležitější jsou pocity a atmosféra. Ve vyjednávání nejde o pravdu, čímž se liší od přesvědčování, ale o dohodu. Stejné zadání tak může v konečném výsledku generovat zcela odlišné výsledky.

Nejzajímavějším tématem byly emoce, krizové vyjednávání a problematičtí kolegové zastupující druhou stranu. Proběhlý workshop byl součástí cyklu Hojivá advokacie a v příštím roce bude spolupráce Ing. Nálevky a Unie rodinných advokátů dále pokračovat. Bližší informace o unii a její činnosti najdete na www.uracr.cz.

JUDr. Daniela Kovářová

 

Go to TOP